Национальная комиссия по финансовому рынку REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Şedinţa Consiliului de administraţie a CNPF din 26 decembrie 2008

  • 29.12.2008
  • 1363

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 26 decembrie 2008 a fost aprobată decizia privind abrogarea Hotărîrii C.N.P.F. nr.37/8 din 07.08.2008 “Cu privire la suspendarea Hotărîrii C.N.P.F. nr.34/1 din 18.07.2008 cu privire la tranzacţiile cu acţiunile emise de S.A.”Macara”.

A fost aprobată decizia cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „I.P.B. Delta Asigurări” S.A.
Ca rezultat a aprobării deciziei privind rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „I.P.B. Delta Asigurări” S.A., companiei i-au fost aplicate sancţiuni, iar conducerii i-a fost prescrisă înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control cu informarea C.N.P.F. despre măsurile întreprinse.

Au fost aprobate avizele privind înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele înscrise în Registrul de stat a persoanelor juridice la 3 companii de asigurări: “Accept Insurance”S.R.L., “ASITO” S.A. şi “AUTO-Siguranta” S.A.
A fost avizată înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele societăţii de Asigurări şi Reasigurări “Accept Insurance” S.R.L. înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului. A fost avizată înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele Companiei Internaţionale de Asigurări “ASITO” S.A. înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului Reprezentanţei Glodeni. A fost avizată înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale CA “AUTO-Siguranta” S.A. înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind majorarea capitalului social de la 8 399 600, 00 lei la 14 875 300, 00 lei, prin emisiune suplimentară de valori mobiliare în valoare de
6 475 700, 00 lei..

A fost aprobată decizia privind iniţierea procedurii de aderare a C.N.P.F. la Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS).

A fost aprobată decizia cu privire la eliberarea licenţei de categoria B pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut pe un termen nelimitat: AEÎ „Rural Credit”, AEÎ „Ştefăneşti”, AEÎ „Chetrocredit”, AEÎ „Ciuciuleni-Credit” şi AEÎ „Lozova”.

Au fost radiate din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare  Fondurile de Investiţii pentru Privatizare „Migdalinvest” S.A., „Glor-Invest” S.A. şi „Cărpineni Privatinvest” S.A. care anterior au deţinut licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare – de fond de investiţii.

În cadrul şedinţei au fost aprobate decizii cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) privind înregistrarea a 3 emisiuni de constituire şi 9 emisiuni suplimentare de acţiuni.

A fost aprobată decizia cu privire la:
1. Înregistrarea în RSVM a acţiunilor plasate în cadrul emisiunilor de constituire ca rezultat al reorganizării prin transformare a următoarelor societăţi: Societatea de valori mobiliare „Iuventus-DS” S.A. în mărime de 75 000,00 lei, S.A. „Gest-Capital” – în mărime de 314 000,00 lei şi S.A. „Soliditate” –  851 320, 00 lei.
2. Înregistrarea în RSVM a valorilor mobiliare plasate conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor suplimentare de acţiuni realizate de următoarele societăţi pe acţiuni: S.A.„Autotransmaxima”, S.A. „Stift”, S.A. „Plasteh”, S.A.„Aurnecvin”, S.A. „Control-Gaz”, S.A. „Boksito” şi S.A.”Scon” în sumă de 10 000 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind mărimea capitalului social a unei societăţi pe acţiuni. De asemenea a fost înregistrată în RSVM darea de seamă privind majorarea capitalului social al S.A. „Pulsar-Plus”  cu 40 000,00  lei  şi al Companiei de asigurări “AUTO-Siguranta” S.A. cu 6 475 700,00 lei din contul capitalului propriu.

A fost aprobată decizia privind autorizarea reorganizării S.A.”Agroindexport” şi Întreprinderii cu Capital Străin „Proterra-Company”S.A. prin transformare în societăţi cu răspundere limitată.

A fost luată decizia privind aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei, adoptate de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei în redacţie nouă, precum şi privind acordarea licenţei reperfectate S.A. „Bursa de Valori a Moldovei” pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – bursieră.

Au fost aprobate deciziile privind acordarea licenţelor reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare:
1. Băncilor comerciale ”Moldindconbank” S.A., „Moldova-Agroindbank” S.A., „Victoriabank” S.A., „Eximbank-GruppoVeneto Banca”S.A., S.A.”Passim” şi S.A. „Brokwest” pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – activitate de bază de dealer cu activităţi conexe de brokeraj, underwriting şi consulting investiţional;
2. Brokerilor „Valinvest” S.A., „Iuventus-DS”S.A., „Oldex” S.A., „DAAC Invest” S.A., „Proajioc” S.A.  pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – activitate de bază de broker cu activitate conexă de consulting investiţional;
3. Registratorilor independenţi „Grupa Financiară”S.A., „Registru Ind” S.A., „Registrul F”S.A., „Registrator-Centru” S.A., „Soliditate” S.A. pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare activitate de bază de ţinere a registrului cu activitate conexă de consulting.
A fost aprobată decizia cu privire la acordarea licenţei S.A.”Fincom” pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de dealer ca activitate de bază cu activităţi conexe de brokeraj, underwriting şi consulting investiţional, pentru un termen de 5 ani.

A fost aprobată decizia privind deblocarea conturilor bancare ale S.A.”SMA-Fertilitate”

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY