COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Vizită de studiu a angajaților CNPF în Germania

  • 29.10.2019
  • 1153

Un  grup de specialiști din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a efectuat, în perioada 21-25 octombrie, o vizită de studiu în orașul Frankfurt, Germania, cu scopul de a se documenta și a prelua experiența germană în domeniul reglementării și supravegherii instituțiilor financiare, în speță a băncilor cooperatiste – succesoare a fostelor uniuni de credit (similare asociațiilor de economii și împrumut din R. Moldova).

Schimbul de experiență a fost focusat pe preluarea celor mai bune practici și standarde de supraveghere bazate pe risc aplicate de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) asupra întregului sector financiar din Germania.

De menționat, că BaFin a fost creată la 1 mai 2002, în rezultatul contopirii Oficiului Federal de Supraveghere a Băncilor (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen - BAKred) cu Oficiul Federal de Supraveghere a Valorilor Mobiliare (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel - BAWe) și Oficiul Federal de Supraveghere a Asigurărilor (Bundesaufsichsam).

BaFin este responsabilă de supravegherea a: 1.630 de bănci, 720 de instituții de servicii financiare, 40 de servicii de plată și monede electronice, precum și 90 de sucursale germane ale instituțiilor de credit străine din Spațiul Economic European, aproximativ 540 de companii de asigurare și 30 de fonduri de pensii, aproximativ 6.300 fonduri de investiții, precum și circa 400 societăți de administrare a activelor. BaFin are peste 2,6 mii angajați care activează la Bonn și Frankfurt pe Main.

Sistemul bancar al Germaniei este divizat în trei tipuri de instituții, care la situația din 31.12.2018 înregistrau următoarele cote în baza activelor deținute: bănci private - 42,9%, bănci publice - 27,9% și bănci cooperatiste în număr de 876 instituții, cu o pondere de 16,5% din piață. De notat, că la aceeași dată, instituțiile respective dețineau cote aproximativ egale de depozite atrase de la populație.

Apariția primelor instituții predecesoare băncilor cooperatiste, a fost consemnată încă la începutul secolului XIX, fiind instituite prin două curente de ajutor reciproc în baza modelului  „Raiffeisen and Schulze-Delitzsch”, care pe parcursul a mai multor decenii au evoluat în bănci cooperatiste clasice.

Un alt subiect important discutat a fost mecanismul de funcționare a schemei de protecție a depozitelor aferent băncilor cooperatiste, gestionat de către Asociația Națională a Băncilor Cooperatiste din Germania (BVR Institutssicherung GmbH).

Este de remarcat faptul, că pe parcursul anilor de existență a Fondului nu au fost efectuate careva plăți în favoarea deponenților. Aceasta s-a datorat implementării unui mecanism de avertizare timpurie și constatare precoce a eventualelor probleme în cadrul activității participanților la Fond.

De asemenea, angajații CNPF s-au informat cu particularitățile de funcționare și interacțiune a biroului istoriilor de credit cu sursele de formare a acestora, precum și cu rolul companiilor de audit în supravegherea băncilor cooperatiste.

Vizita în Germania a fost organizată cu suportul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă) în R. Moldova, care este un partener important al autorității de supraveghere, contribuind substanțial prin diverse proiecte la dezvoltarea și consolidarea calitativă a sectorului Asociațiilor de Economii și Împrumut din țară.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY