COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinţa ordinară a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 22 ianuarie 2009

  • 23.01.2009
  • 1914

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din  22 ianuarie 2009 a fost aprobată decizia privind eliberarea licenţei Companiei Mixte de Asigurări “EXIM-ASINT” pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale) pe termen nelimitat pentru următoarele clase de asigurări: Clasa 1 Asigurări de accidente; Clasa 2 Asigurări de sănătate; Clasa 3 Asigurări de vehicule terestre; Clasa 7 Asigurări de bunuri în transzit; Clasa 8 Asigurări de incendiu şi alte calamităţi; Clasa 10 Asigurări de răspundere civilă auto; Clasa 11 Asigurări de răspundere civilă avia; Clasa 13 Asigurări de răspundere civilă generală; Clasa 16 Asigurări de pierderi financiare.

De asemenea, în licenţa deţinută de Compania de Asigurări “TRANSELIT” S.R.L. pentru dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul asigurărilor au fost incluse noi clase de asigurări: Clasa 10 Asigurări de răspundere civilă auto; Clasa 11 Asigurări de răspundere civilă avia; Clasa 12 Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră, fluvială; Clasa 13 Asigurări de răspundere civilă generală.

În conformitate cu prevederile art.II alin.(5) din Legea nr.249-XVI din 22.11.2007 “Pentru modificarea şi completarea Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare” începînd cu 01 ianuarie 2009 licenţele eliberate anterior la 6 participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – 3 registratori independenţi “D-Nica” S.A., “Ita-Vest” S.R.L., “Comitent” S.R.L. şi 3 Companii care practică activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele “Estimator-VM” S.R.L., “Finactiv-Consulting” S.R.L. şi “IFC – Consulting-Service” S.R.L. sînt considerate nule. În acest context,  Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat decizia cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare nominalizaţi pentru a se conforma prevederilor legislaţiei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost aprobată decizia cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) privind majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunilor de valori mobiliare. Astfel, în RSVM au fost înregistrate valorile mobiliare plasate conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor suplimentare de acţiuni ale următoarelor societăţi pe acţiuni: S.A.”Biroul de Călătorii din Chişinău” în sumă de 10 500 lei, S.A.„Trinex” în sumă de 10 000 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind mărimea capitalului social a unei societăţi pe acţiuni şi S.A.”Dacia-Com” în sumă de 700 000 lei din contul mijloacelor băneşti ale acţionarilor.

Ca rezultat al deciziei aprobate la şedinţa din 22 ianuarie 2009, Banca Comercială „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. a obţinut licenţa pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de dealer ca activitate de bază cu activităţi conexe de brokeraj, underwriting şi consulting investiţional, pentru un termen de 5 ani.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost aprobată decizia privind eliberarea avizului pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor în statutul Fondului Nestatal de Pensii “Primul Fond de Pensii” în ceea ce priveşte informarea trimestrială a membrilor despre acumulările în contul personal de pensii.

Totodată, a fost eliberată licenţa de categoria B pentru desfăşurarea activităţii pe un termen nelimitat Asociaţiei de Economii şi Împrumut „Holercani”, în limita raionului Dubăsari şi au fost avizate înregistrările de stat a statutelor în redacţie nouă a 14 asociaţii de economii şi împrumut.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY