COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinta Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 17.05.2008
  • 1516

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 16 mai 2008 au fost aprobate rapoartele generale privind rezultatele lichidării forţate a 3 fonduri de investiţii şi actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de 4 fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare. În Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) s-au operat modificări privind înregistrarea a 4 emisiuni de valori mobiliare şi reducerea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni, iar din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a fost exclusă compania „Real-Manager” S.R.L.. Totodată, au fost examinate rezultatele controlului activităţii Registratorului independent „Grupa Financiară” S.R.L. şi emisă ordonanţa de blocare a contului personal al unui acţionar al S.A. „Macara”. În aceeaşi şedinţă au fost aprobate  forma şi conţinutul cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum şi avizate cererile a 2 companii de asigurare privind efectuarea modificărilor în documentele de constituire.

Astfel, s-au aprobat 3 hotărîri pentru aprobarea Rapoartelor generale privind rezultatele lichidării fondurilor de investiţii: „Migdalinvest” S.A., „Glor-Invest” S.A. şi „Cărpineni Privatinvest” S.A., prezentate de către administratorii din oficiu, care au finalizat procedura de înstrăinare a activelor fondurilor nominalizate.
Potrivit deciziilor respective, administratorii urmează să expedieze în adresa acţionarilor fondurilor nominalizate darea de seamă privind rezultatele lichidării fondurilor, fiind menţionată modalitatea prin care acţionarii vor putea ridica mijloacele băneşti care le revin în urma lichidări. Hotărîrile la care se anexează şi Rapoartele generale vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al RM.
Pentru fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare benevolă: „York-Invest”, „D-Invest”, „Exiton-Invest” şi „Telecom-Invest” au fost aprobate actele de reevaluare a acţiunilor care urmează a fi expuse spre vînzare de către comisiile de lichidare.

Înregistrările în RSVM efectuate în baza hotărîrii aprobate în cadrul şedinţei, se referă la emisiunea de constituire a Societăţii pe acţiuni”Suport Tehnic-MCS” în valoare de 10 mii lei, la emisiunile suplimentare de acţiuni realizate de societăţile pe acţiuni „Verilaproiect” şi „Feraru-S” pentru a se conforma cerinţelor legislaţiei de suplinire a capitalului social pînă la 20 mii lei, precum şi emisiunea suplimentară de acţiuni „Avicola Roso SL” S.A. în sumă de 8,2 mil. lei. Toate acţiunile emise de  „Avicola Roso SL” S.A. în cadrul emisiunii a III-ea au fost subscrise de către acţionarul majoritar „Minerva” S.R.L. care astfel şi-a majorat cota de participare în capitalul social al societăţii de la 76,18% pînă la 88,75%.  De asemenea, în RSVM a fost reflectată reducerea capitalului social al Societăţii pe acţiuni „Onix-Cris” cu 42,9 mii lei prin anularea acţiunilor de tezaur formate în rezultatul reorganizării societăţii în cauză. După reducere capitalul social al „Onix-Cris” S.A.  constituie 97,8 mii lei.

S-a decis excluderea din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a Societăţii cu răspundere limitată „Real-Manager”, care anterior a deţinut licenţa pentru desfăşurarea activităţii de brokeraj pe piaţa valorilor mobiliare.  În cadrul şedinţei reprezentantul C.N.P.F. în comisia de lichidare a genului de activitate profesionistă la piaţa valorilor mobiliare a confirmat, că procedura în cuză a decurs în conformitate cu legislaţia în vigoare. Societatea a încheiat activitatea respectivă din propria iniţiativă.

Fiind examinate rezultatele controlului complex al activităţii Registratorului independent „Grupa Financiară” S.R.L., s-au constatat unele devieri de la cerinţele legislaţiei şi s-a decis a prescrie termen de 30 de zile pentru înlăturarea acestora, iar faţă de persoana cu funcţie de răspundere a aplica sancţiune administrativă în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile administrative.

Prin Ordonanţa emisă în cadrul şedinţei a fost blocat contul personal al acţionarului Neghină Marin în registrul acţionarilor „Macara” S.A. în temeiul demersului Direcţiei investigare a fraudelor din cadrul MAI. Contul va fi blocat pînă la examinarea reyultatelor controlului tematic. Ordonanţa intră în vigoare din data adoptării.

Au fost aprobate forma şi conţinutul cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, elaborate în baza Legii nr.414/2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule”.  Hotărîrea stabileşte forme atît pentru documente aferente asigurării de răspundere civiţă auto pe plan naţional, cît şi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde). Aplicarea formei unuficate la perfectarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (cereri de asigurare, contracte şi poliţe de asigurare) are menirea de a spori nivelul de respectare a legislaţiei în domeniu şi a  executare a controlului procesului de asigurare. Totodată, documentele respective vor servi drept sursă de acumulare a datelor pentru calcularea primei de bază şi a coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă. 
Actele menţionate mai sus vor intre în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al RM, pînă la moment acestea pot fi accesate pe site-ul C.N.P.F. la capitolul „Baza normativă/Modificări recente”.


De asemenea, au fost  eliberate avize pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele Companiilor de asigurări „Exim-Asint”S.A. şi „Accept Insurance” S.R.L. cu privire la administratorii acestor companii.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY