COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinta Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 30.04.2008
  • 1457

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 30 aprilie 2008 au fost aprobate Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, expuse spre examinare proiecte pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,  eliberat aviz companiei de asigurare „ACORD GRUP”S.R.L. privind efectuarea modificărilor în documentele de constituire ce ţin de majorarea capitalului social, operate modificări la o hotărîre aprobată anterior privind acordarea licenţei de activitate unui participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, precum şi aprobate actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare.

Hotărîrea privind aprobarea Normelor de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut a fost elaborată în conformitate cu Legea asociaţiilor de economii şi împrumut, cu suportul experţilor Băncii Mondiale în cadrul proiectului RISP. Documentul stabileşte cerinţe prudenţiale în scopul protejării intereselor membrilor, prevenirii şi controlului riscurilor asociaţiilor şi se aplică tuturor asociaţiilor de economii şi împrumut.
Pînă la publicare în Monitorul oficial al RM, Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut vor fi plasate pe pagina-web oficială a C.N.P.F. (la compartimentul „Baza normativă/Modificări recente”).

De asemenea în cadrul şedinţei au fost prezentate proiecte de decizii privind modificarea şi completarea unor acte legislative.
S-a propus modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 „Cu privire la asigurări”, Legii nr.414/2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de autovehicule” şi a Legii nr.220/2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, în scopul aducerii acestora în concordanţă cu alte acte legislative. Toate proiectele menţionate mai sus pot fi accesate pe site-ul C.N.P.F. la capitolul „Baza normativă/Proiecte în derulare”.

Modificarea Hotărîrii C.N.P.F. nr.6/2 din 07.04.08 „Cu privire la acordarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare” a fost condiţionată de noile cerinţe prevăzute în Legea privind piaţa valorilor mobiliare. Hotărîrea în cauză intră în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al RM.

A fost avizată înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele Companiei de asigurări „ACORD GRUP” S.R.L. privind majorarea capitalului social de la 4 mil.lei pînă la  6 mil. lei.

În aceeaşi  şedinţă au fost aprobate acele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare, prezentate de comisiile de lichidare ale F.I.I.N. „Nord-Invest”, F.I.I.N.„Exiton-Bon”şi F.I.I.N.„Exiton-Invest”.
       

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY