COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinta Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 25.04.2008
  • 1516

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 24 aprilie 2008 în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate 4 emisiuni de acţiuni şi operate modificări privind reducerea capitalului social al societăţii pe acţiuni „Bucuria”, autorizată reorganizarea a 2 societăţi pe acţiuni în societăţi cu răspundere limitată, eliberat aviz companiei de asigurare „Carat” privind efectuarea modificărilor în documentele de constituire ce ţin de majorarea capitalului social, operate modificări la o hotărîre aprobată anterior privind înregistrarea ofertei publice de procurare a valorilor mobiliare S.A. „Macara”, precum şi aprobate actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare.


În Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) s-au înregistrat 4 emisiuni de acţiuni, inclusiv 2 de constituire şi  2 – suplimentare.
Prima emisiune, înregistrată în cadrul şedinţei, este de acţiuni plasate la înfiinţarea Societăţii pe acţiuni „Broker M-D” în sumă de 550 mii lei. Valoarea nominală a unei acţiuni constituie 10 lei, aport la formarea capitalului social au servit mijloace băneşti, depuse de un singur fondator. Portivit documentelor depuse pentru înregistrarea emisiunii primare, societatea intenţionează să desfăşoare activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare (de brokeraj, dealer şi consulting investiţional), pentru care urmează să obţină licenţa respectivă.

Pentru SA „Edilitar” a fost înregistrată emisiunea primară de acţiuni în sumă de 1,23 mln. lei. Societatea a fost creată în procesul privatizării în urma reorganizării Asociaţiei Intergospodăreşti de Construcţie nr.1 din r-nul Căuşeni, la care au participat  200 fondatori, inclusiv 189 persoane fizice (colectivul Asociaţiei) şi 11 colhozuri, fiind înregistrată la Camera Înregistrării de Stat  la 19.11.1992.  Dat fiind că SA „Edilitar” nu a înregistrat în Registrul de Stat al valorilor mobiliare emisia de constituire a societăţii, iar după implementarea Programului „Pămînt” cele 11 colhozuri s-au desfiinţat, unităţile administrativ-teritoriale din raionul Căuşeni au solicitat înregistrarea acţiunilor respective pentru transferul ulterior al acestora în proprietatea primăriilor, fiind prezentat Statutul societăţii pe acţiuni „Edilitar” în redacţie nouă. Confirmare a aporturilor depuse în capitalul social al SA „Edilitar” a fost prezentat actul centralizat anexat la statut şi extrasele din Registrul bunurilor imobiliare din 04.02.08.Emisia a fost înregistrată, totodată administratorului societăţii i-a fost aplicată sancţiune administrativă în legătură cu nerespectarea termenilor prevăzute de legislaţie pentru formarea registrului deţinătorilor de valori mobiliare.

Emisiuni suplimentare de acţiuni au fost înregistrate pentru societatea pe acţiuni „Ghedos” în sumă 10 mii lei şi pentru compania de asigurări „Carat” în sumă de 8 mln. lei. Emisiunile respective au fost efectuate de către societăţile pe acţiuni nominalizate în scopul conformării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind mărimea capitalului social.
Respectiv, capitalul social al SA „Ghedos” după înregistrarea emisiei va constitui 20 mii lei divizat în 20 mii acţiuni ordinare nominative, iar al Companiei de asigurări „Carat” – 10 mil. lei. Ultima, conform legislaţiei, a primit şi aviz pentru înregistrarea modificărilor în documentele de constituire privind majorarea capitalului social de la 2 mln. lei la 10 mln. lei.

În RSVM au fost operate modificări privind reducerea capitalului social al SA „Bucuria” cu 5,2 mln. lei prin anularea acţiunilor de tezaur, urmare a reorganizării prin dezmembrare (separare), care a fost autorizată în luna ianuarie 2008. După reducere capitalul social al S.A „Bucuria” va constitui 16.46 mln. lei divizat în 1646396 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală – 10 lei/acţiunea.

 S-a eliberat autorizaţia pentru reorganizarea societăţilor pe acţiuni „Construm” şi „Fabrica de Materiale de Construcţie” prin transformare în societăţi cu răspundere limitată.

A fost aprobată modificarea Hotărîrii C.N.P.F.  nr.14/5 din 10.04.08 cu privire la oferta publică de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Macara”.
Modificările la prospectul ofertei publice, solicitate de ofertant,  se referă la preţul propus de procurare şi la numărul de acţiuni deţinute de către ofertant la momentul depunerii cererii pentru înregistrarea ofertei (în legătură cu procurarea acţiunilor SA „Macara” după prezentarea documentelor pentru înregistrarea primei oferte la C.N.P.F.).

În aceeaşi  şedinţă au fost aprobate acele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare, prezentate de comisiile de lichidare ale F.I.I.N. „Credo-Invest” şi F.I.I.N.„Asito-Invest”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY