COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinţa Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 17.04.2008
  • 1513

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 17 aprilie 2008 s-a decis asupra sesizării Camerei de Licenţiere din Republica Moldova despre neconformarea  de către 5 companii de asigurare a capitalului său social  prevederilor Legii cu privire la asigurări. Totodată, au fost înregistrate 2 emisiuni suplimentare de acţiuni, autorizată reorganizarea unei societăţi pe acţiuni în societate cu răspundere limitată, eliberate avize pentru 2 companii de asigurare privind efectuarea modificărilor în documentele de constituire şi refuzată avizarea modificărilor ce ţin de majorarea capitalului social al unei companii de asigurări, înregistrată oferta publică de procurare a valorilor mobiliare S.A. „Eliri”, precum şi aprobate Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut şi actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare.


În conformitate cu art.57 alin.(4) lit.b) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” companiile de asigurări urmau să-şi majoreze capitalul social pînă la 4 mln. lei, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii (termenul a expirat la 07.04.2008). Fiind constatată neconformarea cerinţelor respective a capitalului social la companiile de asigurări: „ADARA S” S.R.L., „ASIVIT” S.R.L., „DASC PLUS” S.R.L., „NOTABIL POLIS” S.R.L. şi „KORUNTU ASIG” S.R.L., s-a decis sesizarea Camerei de Licenţiere a RM în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind retragerea licenţelor de activitate în domeniul asigurărilor ale companiilor nominalizate.

În aceeaşi şedinţă s-a examinat cererea depusă de compania de asigurări „NOTABIL POLIS” S.R.L. privind majorarea capitalului social pînă la 4 mln. lei, însă aceasta a fost respinsă, fiind constatată încălcarea prevederilor art.22 alin.(3) din Legea cu privire la asigurări.  

Pentru Compania de asigurări „Garanţie” S.A. a fost eliberat avizul privind înregistrarea de stat a modificărilor în documentele de constituire privind majorarea capitalului social de la 2,01 mln. lei la 4 mln. lei, urmare a înregistrării emisiei suplimentare de acţiuni în sumă de 1,99 mil. lei. Unicul acţionar al societăţii în cauză a decis să majoreze capitalul social din contul capitalului propriu al companiei (profitul nerepartizat), conformîndu-se  astfel cerinţelor legislaţiei privind valoarea minimă a capitalului social.

Compania de asigurări „DASC PLUS” S.R.L. a primit aviz pentru operarea modificărilor în documentele de constituire privind modificarea structurii asociaţilor. În cadrul şedinţei a fost precizat, că această decizie nu se intercalează cu cea privind sesizarea Camerei de Licenţiere a RM referitor la insuficienţa capitalului social al companiei. Astfel, pînă  a fi aprobată decizia de retragere a licenţei de către Camera de Licenţiere a RM, C.N.P.F. nu are temei pentru a refuza modificarea structurii asociaţilor companiei.

Pe lîngă emisiunea de acţiuni realizată de compania de asigurări „Garanţie” S.A. în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate acţiunile plasate în cadrul emisiunii sulimentare de către Societatea pe acţiuni „API”.
Decizia privind majorarea capitalului social al Societăţii pe acţiuni „API” a fost aprobată în unanimitate la AGA din 14.04.2007, cu participarea a 90% din acţiunile cu drept de vot, iar termenul de plasare a acţiunilor a fost stabilit de 360 de zile. Toate procedurile de înştiinţare a acţionarilor şi aprobare a rezultatelor emisiunii respective au fost efectuate de către societate în conformitate cu legislaţia. Suma emisiei constuie 9,65 mln. lei, achitată cu mijloace băneşti de către 2 subscriitori – acţionari ai societăţii pe acţiuni în cauză. După înregistrarea emisiunii respective, capitalul social al S.A. „API” va constitui 16,08 mln. lei divizat în 1608315 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei/acţiunea.

A fost autorizată reorganizarea Societăţii pe acţiuni „Mariţa” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
Decizia privind reorganizarea  Societăţii pe acţiuni „Mariţa” în societate cu răspundere limitată a fost aprobată la adunarea generală a acţionarilor din 25.12.2008 cu cvorum de 88,17% din acţiunile cu drept de vot.

Oferta publică de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Eliri”, înregistrată în cadrul şedinţei, este anunţată de Gogu Igor care la moment nu deţine acţiuni emise de „Eliri” S.A., totodată intenţionează să procure 17 420 acţiuni ordinare nominative (5%), la preţul de 10 lei/acţiunea (egal cu valoarea nominală). Oferta va fi valabilă timp de 30 de zile din data anunţării, iar intermediari la realizarea ei vor fi: Registratorul Independent „Registrator-Centru”S.A. şi în calitate de broker - B.C.„Victoriabank” S.A.. 

S-a aprobat Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut.
Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 şi are drept scop stabilirea procedurii de solicitare şi eliberare a avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut, specificarea cazurilor cînd asemenea aviz este necesar de obţinut şi a cerinţelor faţă de solicitanţi. Regulamentul urmează a fi înaintat pentru expertiza juridică şi înregistrarea de stat şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al RM. Pînă la publicare textul Regulamentului va fi plasat pe pagina–web oficială a C.N.P.F. la capitolul „Baza normativă/Modificări recente”.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare benevolă, prezentate de comisiile de lichidare ale fondurilor „D-Invest” şi „Telecom-Invest” şi actele prezentate de administratorii din oficiu care gestionează lichidarea forţată a fondurilor.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY