COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinta Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 10.04.2008
  • 1492

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 10 aprilie 2008  au fost aprobate 2 acte normative în domeniul asigurărilor; eliberate avize pentru 2 companii de asigurare privind efectuarea modificărilor în documentele de constituire; emise 2 ordonanţe privind deblocarea conturilor; înregistrate 2 oferte publice de procurare a valorilor mobiliare pe piaţa secundară; examinate rezultatele unui controlul tematic şi aprobat actul de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondul de investiţii aflat în proces de lichidare „York-Invest”.

În contextul procesului de elaborare şi aprobare a cadrului normativ subordonat Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” au fost aprobate: Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare şi Regulamentul privind avizarea reorganizării asigurătorului/reasigurătorului, precum şi avizarea asigurătorului/reasigurătorului creat în rezultatul reorganizării. În cadrul şedinţei s-a menţionat, că proiectele actelor normative au fost coordonate cu organele interesate şi examinate de către experţi independenţi, inclusiv cei care actualmente fac parte din Consiliul de experţi de pe lîngă C.N.P.F.
(Pînă la publicarea în Monitorul oficial al RM a actelor normative în cauză, Regulamentele pot fi accesate pe pagina-web oficială a C.N.P.F. la compartimentul "Baza normativă/Modificări recente".)

Întreprinderea cu Capital Străin Compania de Asigurări „Universalna –Asigurări Generale” S.R.L. a primit aviz pentru operarea modificărilor în documentele de constituire privind majorarea capitalului social de la 2 mln. lei pînă la 4 mln.lei, urmare a depunerii aportului bănesc de unicul asociat.

Filialei Chişinău a Companiei de Asigurări „Transelit” S.R.L i-a fost eliberat aviz pentru înregistrarea de stat a modificărilor în documentele de constituire privind schimbarea administratorului.

Referitor la Societatea Comercială „Isurance Consult” S.R.L. a fost emisă o ordonanţă prin care se dispune deblocarea contului personal al Societăţii Comerciale „Insurance Consult” în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare al CA „Asito” S.A. cu reactivarea exerciţiului dreptului de vot în limita pachetului de acţiuni deţinut.
De menţionat, că restricţiile asupra S.C. „Isurance Consult” S.R.L. în calitate de acţionar al CIA „Asito” au fost aplicate prin Ordonanţa C.N.P.F. nr.5/5 din 31.01.08, în legătură cu încălcarea procedurii de majorare a participaţiei calificate în capitalul social al CIA „Asito” S.A.
Pentru Societatea pe acţiuni „Maconrut” a fost dispusă deblocarea conturilor bancare, urmare a conformării activităţii sale cerinţelor legislaţiei, referitor la prezentarea obligatorie a dărilor de seamă anuale.

Au fost examinate rezultatele controlului tematic al tranzacţiilor efectuate pe piaţa secundară cu valori mobiliare emise de S.A. Agrofirma „Cimişlia”.
În urma controlului s-a constatat, că conflictul creat între acţionarii societăţii a fost cauzat, în particular, de lipsa prevederilor clare în Statutul societăţii  a modalităţii de înstrăinare a acţiunilor emise de ea.
În rezultat, prin Hotărîrea C.N.P.F. au fost avertizate persoanele cu funcţii de răspundere ale Agrofirmei „Cimişlia” S.A. privind necesitatea conformării statutului societăţii prevederilor legislaţiei în vigoare. Totodată, s-a decis  asupra informării Procuraturii Generale despre rezultatele controlului efectuat. Suplimentar, în temeiul încheierii Judecătoriei Economice de Circumscripţie privind aplicarea interdicţiei de înstrăinare sub orice formă a valorilor emise de S.A. Agrofirma „Cimişlia”, s-a emis Ordonanţa C.N.P.F. cu privire la suspendarea circulaţiei valorilor mobiliare emise de S.A. Agrofirma „Cimişlia”.

Ofertele publice înregistrate în cadrul şedinţei se referă la acţiunile emise de societăţile pe acţiuni „La crînguşor” şi „Macara”.
Oferta publică de preluare obligatorie pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „La crînguşor” este anunţată de Sviderscaia Ana, care deţine împreună cu persoanele afiliate ei 81,16% din acţiunile societăţii. Obiect al ofertei constituie 18 843 acţiuni ordinare nominative (18,84%) emise de S.A. „La crînguşor”, la preţul de 11,43 lei/acţiunea (valoarea nominală – 1 leu). Termenul de valabilitate a ofertei este de 30 de zile din data anunţării, iar intermediari la realizarea ei vor fi: Compania de brokeri „Fincom” S.A. şi Registratorul Independent „Soliditate”S.R.L.
Cea de-a doua ofertă, înregistrată în cadrul şedinţei, este de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Macara”, anunţată de Haitur Valeriu care la moment nu deţine acţiuni emise de „Macara” S.A., totodată intenţionează să procure 6 830 acţiuni ordinare nominative (5%), la preţul de 21 lei/acţiunea (valoarea nominală – 7 lei). Oferta va fi valabilă timp de 30 de zile din data anunţării, iar intermediari la realizarea ei vor fi: Registratorul Independent „Sibila”S.A. şi în calitate de broker - B.C.„Victoriabank” S.A.. 
A fost menţionat, că preţul propus de dl Haitur Valeriu este cu 0,1 lei mai mare decît cel oferit în cadrul altei oferte publice de procurare a acţiunilor emitentului dat, înregistrate în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al C.N.P.F. din 03.04.08.

În aceeaşi şedinţă a fost aprobat actul de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondul de investiţii în proces de lichidare F.I.I.N. „York-Invest”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY