COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinţa Consiliului de administraţie a CNPF din 31 decembrie 2008

  • 14.01.2009
  • 1635

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 31 decembrie 2008 a fost aprobată decizia privind rezultatele controlului complex al activităţii participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare Banca Comercială “Moldindconbank” S.A.

A fost aprobată decizia privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare prin fuziune cu absorbţia Companiei de Asigurări ”Carat” S.A. de către Întreprinderea cu Capital Străin Compania de Asigurări ”GRAWE Asigurare de viaţă” S.A.

A fost aprobată decizia cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) privind majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunilor de valori mobiliare.

A fost aprobată decizia cu privire la:

1. Înregistrarea în RSVM a valorilor mobiliare plasate conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor suplimentare de acţiuni realizate de următoarele societăţi pe acţiuni: S.A.”La Casă Nouă” în sumă de 200 000 lei şi S.A.„Şarm”, S.A. „Castrol”, Î.M. „Extend-Auto”S.A., S.A.„Soficom Grup” în sumă de 10 000 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind mărimea capitalului social a unei societăţi pe acţiuni.
2. Majorarea capitalului social al S.A.”Ecentru-Com” cu 10 000 lei din contul mijloacelor băneşti prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei şi al S.A.”Deta” cu 190 000 lei din contul mijloacelor băneşti prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 200 lei.
3. Majorarea capitalului social al Întreprinderii cu Capital Străin Compania de Asigurări ”GRAWE Asigurare de viaţă” S.A. cu suma de 19 778 000 lei ca rezultat al reorganizării acesteia prin fuziune cu Compania de Asigurări ”Carat” S.A

A fost aprobat avizul privind înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele înscrise în Registrul de stat a persoanelor juridice privind reorganizarea şi schimbarea denumirii din Întreprinderea cu Capital Străin “GRAWE Asigurare de Viaţă” S.A. în Întreprinderea cu Capital Străin “GRAWE CARAT Asigurări” S.A. şi majorarea capitalului social de la 22 500 000 lei la 42 278 000 lei prin emisiune suplimentară de valori mobiliare în valoare de 19 778 000 lei.

A fost aprobat avizul privind înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele înscrise în Registrul de stat a persoanelor juridice ale companiei de asigurări “TRANSELIT”S.R.L. privind majorarea capitalului social de la 4 660 000 lei la 5 560 000 lei, din contul profitului nerepartizat şi prin aport financiar a unui asociat.

A fost aprobată decizia privind transferul portofoliului de asigurare al Companiei de Asigurări ”Carat” S.A. la Întreprinderea cu Capital Străin Compania de Asigurări ”GRAWE Asigurare de viaţă” S.A.

A fost aprobată decizia cu privire la acordarea S.A. Compania „Registru” a licenţei reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de ţinere a registrului ca activitate de bază cu activitate conexă de consulting cu termen de valabilitate pînă la 13.01.2010.

A fost aprobată decizia privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară de preluare benevolă, anunţată de ofertantul “Ximtex AG” privind procurarea a 270 000 acţiuni ordinare nominative emise de S.A. Uzina experimentală din Otaci “Rezonanţa” la preţul 1,30 lei per acţiune cu termen de acţiune 60 zile din data anunţării.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY