COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinţa Consiliului de administraţie a CNPF din 29 ianuarie 2009

  • 29.01.2009
  • 1462

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din  29 ianuarie 2009 a fost aprobată decizia privind eliberarea licenţei de categoria B pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut pe un termen nelimitat următoarelor asociaţii: AEÎ “Pelinia” şi “Popeşti” în limita raionului Drochia, AEÎ “Horăşti” în limita raionului Ialoveni şi AEÎ “Econom Fix” în limita raionului Floreşti şi au fost avizate înregistrările de stat a statutelor în redacţie nouă a 12 asociaţii de economii şi împrumut.

De asemenea, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat decizia cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) privind majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunilor de valori mobiliare:
1. În RSVM au fost înregistrate valorile mobiliare plasate în cadrul emisiunilor de constituire  a S.A. „Intermedia – Group” în mărime de 895 272 lei şi a S.A.”Bartol Consulting” în mărime de 106 900 lei ca rezultat al reorganizării prin transformare din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare;
2. În RSVM au fost înregistrate valorile mobiliare plasate conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor suplimentare de acţiuni realizate de S.A.„Analiticmedia-Grup” şi S.A.”Soling” în sumă de 10 000 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind mărimea capitalului social a unei societăţi pe acţiuni. Aport la majorarea capitalului social a servit capitalul propriu al societăţilor respective.

În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a decis acordarea licenţelor reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare următoarelor societăţi pe acţiuni:  registratorului independent S.A. “Intermedia-Group” i se acordă licenţa reperfectată pentru dreptul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de ţinere a registrului ca activitate de bază cu activitate conexă de consulting, cu termen de valabilitate pînă la 27.12.2010, iar S.A. “Bartol Consulting” i se acordă licenţa reperfectată pentru dreptul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se refeă la ele ca activitate de bază cu activitate conexă de consulting, cu termen de valabilitate pînă la 06.07.2011.

Ca rezultat al deciziei Consiliului de Administraţie al CNPF au  fost înregistrate trei oferte publice pe piaţa secundară a valorilor mobiliare:
1. oferta publică de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare,  obiectul căreia îl constituie procurarea a 24 591 acţiuni ordinare nominative sau 47,01% din numărul total de acţiuni emise de Banca Comercială “Universalbank” S.A. la preţul de 1660 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 zile din data anunţării. Brokerul ofertei – B.C.”Banca Socială” S.A.
2. oferta publică de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare,  anunţată de ofertantul S.A.”DAAC Hermes grup”, obiectul căreia îl constituie procurarea a 431 610 acţiuni ordinare nominative sau 45,1% din numărul total de acţiuni emise de S.A. “Cereale - Cahul” la preţul de 3 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 zile din data anunţării. Brokerul ofertei – compania de brokeri “DAAC Invest” S.R.L.
3. oferta publică de preluare benevolă pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, obiectul căreia îl constituie procurarea a 62 000 acţiuni ordinare nominative sau 54,18%  din numărul total de acţiuni emise de S.A.”Inconarm” la preţul de 8 lei per acţiune cu termen de acţiune 30 zile din data anunţării. Brokerul ofertei – Compania de brokeri S.C.”Broker M-D” S.A.

În cadrul şedinţei a fost aprobată decizia privind eliberarea S.A.”MONOTIP” a autorizaţiei privind reorganizarea societăţii prin dezmembrare cu separarea părţii patrimoniului corespunzătoare valorii cotei statului din această societate. Ca rezultat al reorganizării capitalul social al S.A.”MONOTIP” se va reduce prin anularea a 32 437 acţiuni de tezaur şi va constitui 101 010 lei divizat în 10 101 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10 lei per acţiune.


Totodată, în cadrul aceleiaşi şedinţe a fost aprobată structura Raportului annual asupra activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare pentru anul 2008.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY