COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Şedinţa Consiliului de administraţie a CNPF din 19 decembrie 2008

  • 29.12.2008
  • 1721

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 19 decembrie 2008 au fost aprobate decizii cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) privind înregistrarea a 7 emisiuni suplimentare de acţiuni, precum şi excluderea din RSVM şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de o S.A. şi 3 fonduri de investiţii ca rezultat al lichidării.

Înregistrările în RSVM efectuate în baza hotărîrilor aprobate în cadrul şedinţei, se referă la emisiunile suplimentare de acţiuni realizate de următoarele societăţi pe acţiuni: Centrul de business şi turism „Cricova-Vin”S.A. şi S.A. „Compania Electrică”, S.A. „Kompass Moldova”, S.A.„Monsato”, S.A. „Micegan”, S.A. „N.D.Trading Firm Intl”, în sumă de 10 000 lei şi S.A. „Viccon” în sumă de 3189 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind mărimea capitalului social a unei societăţi pe acţiuni. De asemenea a fost înregistrată în RSVM darea de seamă privind majorarea capitalului social al S.A. „Mitra Grup”  cu 10 000 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni de la 1 leu la 2 lei.

Au fost excluse din Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare şi au fost anulate valorile mobiliare emise anterior de S.A. „Restaurantul Basarabia” în număr de 306 510 acţiuni ca rezultat al reorganizării prin transformare , F.I.P.P. „Cărpineni Privat Invest” în număr de 3 253 353 acţiuni, F.I.P.P. „Glor-Invest” în număr de 970 553 acţiuni şi F.I.P.P. „Migdalinvest” în număr de 477 750 acţiuni ca rezultat al lichidării societăţii.

Au fost aprobate deciziile privind acordarea licenţelor reperfectate băncilor comerciale ”FinComBank” S.A., „Banca de Economii” S.A., „Investprivatbank” S.A. şi S.A.”M-Invest” pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – de dealer, precum şi licenţa reperfectată pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investiţiilor Administratorului Fiduciar „Codru” S.A.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY