COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Căutare

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 14.07.2020 
14.07.2020
În cadrul ședinței ordinare din 14 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă: I. Autorizare Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare a: - valorilor mobiliare plasate la înființarea SA „CARTUȘ”, în sumă de 123 562 lei, în număr de 123 562 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu; - reducerii capitalului social al SA „PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI” cu 22 111 210 lei prin anularea a 2 010 110 acțiuni de tezaur. Capitalul social al societății după reducere va constitui 814 858 lei, fiind divizat în 74 078  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 11 lei per acțiune; - radierii valorilor mobiliare emise anterior de SA „BEERMASTER”, în număr de 43 425 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul lichidării Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni „PLAI-FRUCT” și „DACII-INCOM”; Exprimarea acordului pentru achiziționarea de către ÎCS ,,Logistic Affairs” SRL a participațiunii calificate directe de 97,92% din capitalul social al Societății de investiții „Pro Invest Capital” SA; Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ”MICRON” și SA ”VIORICA-COSMETIC”. III. Supraveghere Prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii a 7 OCN privind întreprinderea măsurilor aferente înlăturării încălcărilor constatate ce vizează atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.

Proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative a fost votat în prima lectură
09.07.2020
Proiectul de lege care reglementează modul de constituire și funcționare a fondurilor de pensii facultative în R. Moldova a fost adoptat în prima lectură, în cadrul ședinței plenare de astăzi a Legislativului. Scopul proiectului constă în instituirea unei piețe interne pentru acumularea și oferirea de pensii facultative, administrate în mod privat, care să servească surse pentru completarea veniturilor provenite din sistemele publice de pensii, în condiții de siguranță și de tratament echitabil pentru participanți.

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 07.07.2020 
08.07.2020
În cadrul ședinței ordinare din 7 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă: I. Reglementare Proiectul Hotărârii privind cerințele față de capitalul organizațiilor de creditare nebancare, care stabilește criteriile și cerințele de deținere și menținere a capitalului reglementat, aplicate tuturor organizațiilor de creditare nebancară (OCN). Potrivit proiectului de act normativ, OCN sunt obligate să dețină și să mențină capitalul reglementat în raport cu valoarea activelor la orice dată în valoare de cel puțin 5%. Hotărârea se expediază spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și se supune consultărilor publice, în condițiile prevederilor legislației. II. Autorizare Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al SA „RENET” cu 29 157 lei prin anularea a 14 443 acțiuni de tezaur. Capitalul social al societății după reducere va constitui 147 079 lei, fiind divizat în 72 857 acțiuni ordinare nominative fără valoare nominală; Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare, ca rezultat al reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată, a înscrierilor aferente radierii valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni: - „RADIATOR”, în număr de 244 522 acțiuni ordinare nominative; - „FULGER S.T.”, în număr de 1 629 140 acțiuni ordinare nominative; - „CORINA-ALEX”, în număr de 235 064 acțiuni ordinare nominativ; Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN „EXPRESS FINANCE GROUP” SRL (aprobată prin decizia unicului fondator din 30.06.2020); Înregistrarea Agentului de Asigurare „CORNELIASIG” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, cu persoanele cu funcție de răspundere - dna Nina Bica (administrator) și entitatea ,,FAI Audit și Consultanță” SRL, căreia i-au fost delegate împuternicirile de contabil-șef; Înscrierea Agentului de Asigurare „SINEDASIG” SRL în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, cu persoanele cu funcție de răspundere - dna Elena Grigorieva (administrator) și dna Tamara Gorban (contabil-șef). III. Supraveghere Aprobarea rezultatelor controlului privind verificarea respectării legislației aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (DCU). CNPF reclamă DCU asupra imperativului respectării necondiționate a actelor normative potrivit domeniului, precum și întreprinderii măsurilor necesare operării amendamentelor corespunzătoare în actele DCU. De asemenea, CNPF a luat  act de materialele controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital în activitatea DCU, fiind notificată în acest sens Banca Națională a Moldovei; Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „ȘOFRÎNCANI”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020.

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 29.06.2020 
30.06.2020
În cadrul ședinței ordinare din 29 iunie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă: I. Reglementare Regulamentul privind activitatea de actuariat, care stabilește responsabilitățile și drepturile persoanei care activează în calitate de actuar în cadrul unei companii de asigurări (reasigurări). Documentul urmează să fie expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și supus procedurii de consultări publice. II. Autorizare Exprimarea acordului pentru numirea dnei Elena Pepelea în funcția de contabil-șef al BAR „INSURANCE ING BROKER” SRL; Eliberarea acceptului către companiile fiduciare „Econ-Renaștere” SA și ”BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat; Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a înscrierilor aferente plasării valorilor mobiliare la înființarea „ALPHA LEASING” SA din mun. Hâncești, în sumă de 3 500 000 lei în număr de 3 500 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul mijloacelor bănești; Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ,,DAAC-VICTORIA”; Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată  acționarilor SA „CENTRINDMONTAJ” inițiată de ofertantul Anikina Ianina, obiectul căreia îl constituie 5282 acțiuni ordinare nominative emise de SA „CENTRINDMONTAJ” din mun. Chișinău. III. Supraveghere Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „CREDITE-PERERITA” și AEÎ „PLOP”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020; Suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” SRL, pe termen de până la achitarea integrală a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

Conferință dedicată asigurărilor
26.06.2020
Prima conferință (on-line) a pieței asigurărilor din R. Moldova, cu genericul ,,Asigurările – între provocările pandemiei și consolidarea pieței”, a avut loc joi, 25 iunie curent, fiind organizată de XPRIMM cu concursul Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule. În cadrul evenimentului, la care au participat peste 100 de reprezentanți ai industriei de asigurări din Moldova și România, au fost dezbătute subiecte, precum noile reglementări în asigurări,

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 23.06.2020 
23.06.2020
În cadrul ședinței ordinare din 23 iunie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă: I. Autorizare Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al SA „BAȘTINA” cu 1 281 152 lei prin anularea a 160 144 acțiuni de tezaur, urmare a finalizării procedurii de reorganizare prin dezmembrare (separare). Capitalul social al societății după reducere va constitui 1 435 144 lei, fiind divizat în 179 393  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 8 lei; Eliberarea acordului pentru desemnarea dnei Stradnic Cristina în funcția de administrator al AA „ PROMARKASIG” SRL; Exprimarea acordului pentru numirea dnei Viorica Ungureanu în funcția de contabil-șef al BAR „CAPITAL BROKER” SRL; Reperfectarea licenței AEÎ ,,COLUMNA MANTA” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu includerea sucursalei nr. 01 ,,CAHUL”; Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN „B&B ONE CREDIT” SRL (aprobată la adunarea generală a asociaților din 26.05.2020). II. Supraveghere Luarea de act de rezultatele analizei din oficiu privind respectarea cadrului normativ de către CA ,,GARANȚIE” SA; Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „AGROCREDIT”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020; Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN „FINPERFECT” SRL și OCN „SMS CREDIT-PLUS” SRL, aplicate prin Ordonanța CNPF nr. 26/12-O din 09.06.2020.

În atenția organizațiilor de creditare nebancară
22.06.2020
Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în limitele prerogativelor conferite de legea cadru (nr.192/1998), solicită completarea informației privind sursele atrase de către OCN (împrumuturi/credite/investiții) la situația din 22.06.2020 conform tabelului plasat AICI Informația se va prezenta în EXCEL la adresă electronică ruslan.balan@cnpf.md și pe suport de hârtie până la data de 30.06.2020

Noile reglementări pentru organizațiile de creditare nebancară intră treptat în vigoare
17.06.2020
Sectorul de creditare nebancară a fost receptiv la recomandările autorității de supraveghere, lansate în contextul pandemiei COVID-19, de a implementa politici relaxante în raport cu beneficiarii de împrumuturi nebancare. Astfel, majoritatea organizațiilor de creditare nebancară (OCN) a revizuit prevederile contractuale și a oferit beneficiarilor înlesniri la plată pentru creditele existente. Directorul Departamentului creditare nebancară în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Alina Cebotariov, a comunicat că la situația din 10.06.2020, potrivit datelor

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 16.06.2020 
17.06.2020
În cadrul ședinței ordinare din 16 iunie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă: I. Autorizare Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a OCN „EASY CREDIT” SRL. II. Supraveghere Dispunerea controlului tematic privind respectarea de către Compania de Asigurări „AUTO-SIGURANTA” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelului ratei de solvabilitate și coeficientului de lichiditate la situația din 31.03.2020; Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „REDIUMĂRIANCA”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020; Suspendarea activității de creditare nebancară a patru OCN pe un termen de trei luni, în legătură cu neconformarea cerințelor privind mărimea minimă a capitalului social.  III. Recomandare În contextul Dispoziției nr. 14/2020 a Comisiei pentru Situației Excepționale a RM, CNPF a lansat recomandări administratorilor AEÎ privind modul de desfășurare a adunărilor generale, reieșind din obligativitatea limitării numărului de participanți.

Au fost efectuate primele transferuri internaționale de remitențe prin rețeaua de Asociații de Economii și Împrumut
16.06.2020
Ziua Internațională a Remiterilor Familiale, marcată anual pe 16 iunie, este semnificativă în acest an pentru R. Moldova prin faptul că în această zi au fost efectuate primele transferuri internaționale de mijloace financiare către familiile din zona rurală, prin intermediul rețelei Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) din Moldova. Prima asociație din zona rurală care a oficiat remitențele de bani din străinătate este AEÎ „Ștefănești” din r. Florești. Aceasta a recepționat trei transferuri


Încărcare
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY