COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Despre

Prima | ... | Despre | Scurt istoric

File istorice

  • 18774

O istorie care se scrie continuu

 

În data de 12 noiembrie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – act normativ definitoriu aferent organizării și funcționării autorității de resort, redenumit ulterior Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

Actuala Comisie Națională a parcurs câteva etape până la integrarea realizată în 2007, care a consemnat o reorganizare de anvergură. Astfel, în baza Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, subdiviziunilor de pe lângă Ministerul Finanţelor - Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asigurărilor şi fondurilor nestatale de pensii; Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetățenilor – prin absorbție, s-a instituționalizat Megaregulatorul pieței financiare non-bancare – Comisia Națională a Pieței Financiare.

Unul din motivele principale care au determinat comasarea celor trei instituții de supraveghere  în una singură a fost formarea unui cadru mai bun și unitar de supraveghere a sectoarelor corespunzătoare, entităților, activităților și instrumentelor financiare nebancare. Prin noul cadru s-a urmărit responsabilizarea individuală și colectivă a tuturor participanților pieței financiare nebancare autohtone, s-a dorit o alocare mai bună a resurselor și realizarea unui mediu concurențial corect pentru actorii pieței. De asemenea, prin instituționalizarea CNPF s-au creat premise certe  pentru implementarea și  aplicarea unui set uniform de reguli, încurajându-se procesul de implementare a standardelor eurocomunitare.

Fiind o instituție relativ tânără, CNPF se află într-o fază de evoluție caracterizată printr-o dinamică ascendentă a schimbărilor structural-instituționale. Îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței activității de supraveghere și trecerea la un sistem de supraveghere bazat pe riscuri reprezintă obiective cheie ale Comisiei Naționale pe termen mediu. În acest sens, CNPF – autoritate publică autonomă, independentă organizațional, funcțional, operațional și financiar – perseverează atât în ceea ce privește activitatea de bază (autorizare, reglementare, supraveghere, protecția consumatorilor) cât și în materie de gestiune a operațiunilor pe cele trei segmente constitutive ale sistemului non-bancar: asigurări, creditare nebancară și valori mobiliare.

 

Pașii succesivi în edificarea și consolidarea autorității de supraveghere

1991

  • 12 iunie, prin Hotărârea Guvernului RM a fost creat Serviciul de Stat pentru supravegherea asigurărilor pe lângă Ministerul Finanțelor.

1992

  • 13 octombrie, potrivit Hotărârii Guvernului RM se instituie Comisia republicană pentru piaţa hârtiilor de valoare.

1993

  • 26 octombrie, în temeiul Hotărârii Guvernului RM Comisia republicană pentru piaţa hârtiilor de valoare este reorganizată în Comisia de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare pe lângă Ministerul Finanţelor.

1994

  • 20 iulie, Comisia de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare pe lângă Ministerul Finanţelor este subordonată Guvernului (temei: Hotărârea Guvernului RM).

1998

  • 30 septembrie, potrivit Hotărârii Guvernului RM, este fondat  Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor pe lângă Ministerul  Finanţelor.

1999

  • 25 martie, în conformitate cu Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii Serviciul de Stat pentru supravegherea asigurărilor este reinstituționalizat în Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asigurărilor și fondurilor nestatale de pensii, în subordinea Ministerului Finanțelor.

2007

  • 7 iunie – unificarea celor 3 instituții într-o autoritate de reglementare și supraveghere - Comisia Națională a Pieței Financiare.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY