COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Despre

Prima | ... | Despre | Scurt istoric

File istorice

 • 21818
 • La 30 iunie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea pentru modificarea unor acte normative, scopul căreia este extinderea sferei de reglementare a mandatului Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Astfel, începând cu 1 iulie 2023, CNPF a preluat atribuțiile ce vizează reglementarea și supravegherea conduitei pe piață a tuturor participanților la piața financiară în vederea protejării drepturilor consumatorilor de servicii financiare. Entitățile supravegheate prin prisma protecției consumatorilor sunt:
  • organizațiile de creditare nebancară, asigurătorii, intermediarii în domeniul asigurărilor (începând cu 3 iulie 2023);
  • băncile, prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, precum  și unitățile de schimb valutar (începând cu 1 ianuarie 2024).
 • În septembrie 2020, Parlamentul a votat modificări la cadrul normativ, conform cărora atribuțiile CNPF de licențiere/autorizare, reglementare și supraveghere a participanților profesioniști pe piața asigurărilor, organizațiilor de creditare nebancară, asociațiilor de economii și împrumut și birourilor istoriilor de credit au fost transmise, începând cu 1 iulie 2023, către Banca Națională a Moldovei. De asemenea, din aceeași dată, BNM asigură și gestionarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data.
 • În data de 12 noiembrie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – act normativ definitoriu aferent organizării și funcționării autorității de resort, redenumit ulterior Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare. Până atunci, Comisia Națională a parcurs câteva etape până la integrarea realizată în 2007, care a consemnat o reorganizare de anvergură. Astfel, în baza Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, subdiviziunilor de pe lângă Ministerul Finanţelor - Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asigurărilor şi fondurilor nestatale de pensii; Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetățenilor – prin absorbție, s-a instituționalizat Megaregulatorul pieței financiare non-bancare – Comisia Națională a Pieței FinanciareUnul din motivele principale care au determinat comasarea celor trei instituții de supraveghere  în una singură a fost formarea unui cadru mai bun și unitar de supraveghere a sectoarelor corespunzătoare, entităților, activităților și instrumentelor financiare nebancare. Prin noul cadru s-a urmărit responsabilizarea individuală și colectivă a tuturor participanților pieței financiare nebancare autohtone, s-a dorit o alocare mai bună a resurselor și realizarea unui mediu concurențial corect pentru actorii pieței. De asemenea, prin instituționalizarea CNPF s-au creat premise certe  pentru implementarea și  aplicarea unui set uniform de reguli, încurajându-se procesul de implementare a standardelor eurocomunitare.

1991

 • 12 iunie, prin Hotărârea Guvernului RM a fost creat Serviciul de Stat pentru supravegherea asigurărilor pe lângă Ministerul Finanțelor.

1992

 • 13 octombrie, potrivit Hotărârii Guvernului RM se instituie Comisia republicană pentru piaţa hârtiilor de valoare.

1993

 • 26 octombrie, în temeiul Hotărârii Guvernului RM Comisia republicană pentru piaţa hârtiilor de valoare este reorganizată în Comisia de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare pe lângă Ministerul Finanţelor.

1994

 • 20 iulie, Comisia de Stat pentru piaţa hârtiilor de valoare pe lângă Ministerul Finanţelor este subordonată Guvernului (temei: Hotărârea Guvernului RM).

1998

 • 30 septembrie, potrivit Hotărârii Guvernului RM, este fondat  Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor pe lângă Ministerul  Finanţelor.

1999

 • 25 martie, în conformitate cu Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii Serviciul de Stat pentru supravegherea asigurărilor este reinstituționalizat în Inspectoratul de Stat pentru supravegherea asigurărilor și fondurilor nestatale de pensii, în subordinea Ministerului Finanțelor.

2007

 • 7 iunie – unificarea celor 3 instituții într-o autoritate de reglementare și supraveghere - Comisia Națională a Pieței Financiare.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY