COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Raportul de activitate al CNPF pentru anul 2018 a fost avizat de Comisia parlamentară de profil

  • 11.07.2019
  • 651

Comisia parlamentară permanentă pentru Economie, Buget și Finanțe a luat act, în ședința publică de miercuri, 10 iulie, de Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru anul 2018.

Documentul a fost prezentat de către președintele CNPF, Valeriu Chițan, care a menționat că anul 2018 a fost semnificativ pentru CNPF prin faptul că a fost aprobată Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pentru anii 2018-2022 și Planul aferent implementării acesteia. Strategia, în calitate de program de dezvoltare multisectorială, cuprinde 60 de măsuri, care derivă din angajamentele Acordului de asociere RM-UE, stipulează acțiuni aferente dezvoltării și fortificării funcției de supraveghere, precum și identificării timpurii a disfuncționalităților operaționale și dezechilibrelor financiare la nivel de entitate supravegheată.

Referindu-se la evoluțiile pieței financiare nebancare per ansamblu și per domenii, dl. Chițan a menționat că piața de capital a consemnat o creștere esențială a volumului tranzacțiilor, fapt ce se datorează achiziționării pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise preponderent de către bănci. Pentru creșterea ponderii pieței de capital în redistribuirea eficientă a resurselor financiare disponibile către investiții, au fost elaborate și aprobate mai multe acte normative  care stabilesc modul de emisiune și circulație atât a obligațiunilor corporative, cât și a celor emise de autoritățile publice locale. De asemenea, au fost întreprinse și alte măsuri pentru stimularea infuziilor de capital în sectorul real și sporirea veniturilor investitorilor individuali.

Printre constrângerile dezvoltării pieței valorilor mobiliare, Valeriu Chițan a evocat faptul că ”... piața primară de capital reprezintă un cerc închis deja de două decenii între emitent, Ministerul Finanțelor, și dealerii primari, în persoana băncilor comerciale”. În opinia președintelui CNPF, este necesară ”... o desconcentrare și o diversificare a actualului mecanism și crearea condițiilor adecvate pentru atragerea pieței bursiere în acest proces, prin admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată și a valorilor mobiliare de stat”.

Valeriu Chițan a susținut imperativul ”... remedierii tratamentului fiscal inegal, existent între valorile mobiliare de stat cu regim preferențial și valorile mobiliare corporative, veniturile cărora sunt impozitate”.

În 2018 pe piața de asigurări activitatea licențiată a fost desfășurată de 14 asigurători și de 62 brokeri. Piața a resimțit o ușoară creștere a primelor brute subscrise, valoarea totală constituind peste 1,5 miliarde lei sau un spor de 5%, față de anul 2017.

Cu referire la structura pieței de asigurări, președintele CNPF a spus că aceasta rămâne orientată spre asigurări generale, ponderea cărora constituie peste 90%, iar asigurările de viață cifrându-se doar la 7%. Prin urmare, piața este specializată și în același timp interdependentă de asigurările auto, care cumulativ însumează 2/3 din cifra de afaceri. La moment, ”...piața de asigurări este mai puțin receptivă standardelor și bunelor practici”, a ținut să sublinieze Valeriu Chițan. În acest sens, CNPF implementează un proiect de asistență cu Banca Mondială, obiectivele căruia sunt consolidarea cadrului de reglementare a pieței de asigurări cu identificarea punctelor slabe în domeniu, revizuirea cerințelor privind formarea rezervelor, calculul despăgubirilor, auditul, standardele de guvernanță corporativă. De asemenea, experții Băncii Mondiale au efectuat un diagnostic al pieței de asigurări, efectuat prin prisma practicilor de stabilire a tarifelor RCA, de constituire a rezervelor de gestiune a despăgubirilor, inclusiv analiza pieței în contextul demarării proceselor de liberalizare tarifară.

În context, Valeriu Chițan a ținut să-și exprime regretul ”... că de rând cu tergiversarea procesului de restructurare a sectorului s-au perpetuat și indeciziile de liberalizare a tarifelor RCA”. Astfel, CNPF a fost în situația de a se preocupa, concomitent, cu ajustarea normelor prudențiale și de întocmirea cadrului metodologic aferent modului de calculare de către asigurători a primei de asigurare. Introducerea, de la 1 iulie curent, a tarifului de referință la asigurarea RCA, calculat de CNPF, și aplicat de asigurător în perioada de tranziție la regimul de liberalizare, are menirea de a atenua eventualele turbulențe pe piață, precum și de a oferi companiilor șanse de revigorare.

Valeriu Chițan a menționat că o problemă dificilă o constituie subcapitalizarea companiilor de asigurări: ”... potrivit estimărilor, doar câteva companii de asigurări dispun de active eligibile. Ceilalți participanți ai pieței de asigurări urmează să-și revizuiască planurile de afaceri, să-și redimensioneze portofoliul de contracte și, respectiv, de obligații. În această ordine de idei, agenda autorității de supraveghere cuprinde măsuri imediate prin dispunerea regimului de redresare și/sau remediere financiară și/sau regimului de administrare specială”.

În această ordine de idei, președintele CNPF a reiterat poziția autorității de supraveghere potrivit căreia acționariatul companiilor de asigurări fără echivoc ”... trebuie să se pregătească pentru infuzii de capital, în caz contrar o liberalizare competitivă a tarifelor RCA inevitabil va acutiza concurența, în consecință o parte din companii cu deficit de active și subcapitalizate vor deveni insolvabile”.

Cu referire la sectorul de creditare nebancară, președintele CNPF  a menționat că acest domeniu dispune de un potențial nevalorificat, dar și de modalități adiționale pentru a susține dezvoltarea capacităților de finanțare. Pe parcursul anului de raportare, valoarea activelor totale deținute de întreg sectorul a crescut cu 40% și a însumat aproximativ 9 miliarde de lei. Acest spor semnificativ se datorează inclusiv și încorporării segmentului de leasing financiar, căruia i-a revenit o cotă de 18%.

Pe de altă parte, președintele CNPF a subliniat că deși indicii înregistrați de către sector sunt plauzibili, există și anumite riscuri care însoțesc această dezvoltare spectaculoasă, cel mai vizibil fiind supraîndatorarea populației.

Potrivit lui Valeriu Chițan, pentru a evita cazurile de supraîmpovărare a beneficiarilor este imperativă introducerea normelor și pârghiilor de atenuare a acestor tipuri de riscuri: ”... este necesară amendarea Legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ajustările urmând a fi axate pe obligarea acestor entități să prezinte birourilor istoriilor de credit informații referitoare la creditele noi acordate, limitarea costurilor supradimensionate și nejustificate ale împrumuturilor”.

La finalul ședinței, președintele Comisiei parlamentare de profil, Igor Munteanu, a afirmat că, Comisia este deschisă pentru orice fel de inițiative de ameliorare a situației pe piață. De asemenea, dl Munteanu a exprimat disponibilitatea deputaților de a media un grup de lucru în cadrul căruia să fie identificate soluții pentru companiile de asigurări care se confruntă cu anumite dificultăți în ceea ce ține de conformarea la cerințele cadrului normativ în domeniu.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY