COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Asistenţă tehnică

Prima | ... | Asistenţă tehnică | Proiectul TWINNING

Proiectul TWINNING

  • 2645
  • Titlul: Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale
  • Perioada: 2015 - 2017
  • Donator: Uniunea Europeană
  • Partener: Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia
  • Buget: 1,3 mil. Euro
  • Scopul: Dezvoltarea și implementarea unui sistem de supraveghere bazat pe riscuri pentru participanții pieţei financiare nebancare, inclusiv piața de capital, piaţa asigurărilor, fondurile de pensii și sectorul de microfinanțare
  • Despre: Uniunea Europeană a lansat Proiectul Twinning în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței financiare nebancare din Moldova. Ședința de lansare a Proiectului Twinning a avut loc la data de 30 octombrie 2015, cu participarea reprezentanților de nivel înalt de la Delegația UE în Moldova, Guvern și administrația publică din Polonia și Moldova. Proiectul Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost implementat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) în beneficiul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, responsabilă pentru supravegherea pieței financiare nebancare din Moldova. Proiectul Twinning a acordat asistență CNPF la consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale de supraveghere și reglementare a sectorului pieței de capital și a fondurilor de investiții, sectorului companiilor de asigurări precum și cel al asociațiilor de economii și împrumut (uniunile de credit) și fondurilor de pensii. Partenerii din Polonia și Moldova, cu sprijinul financiar din partea UE, au dezvolta un cadru eficient de reglementare și supraveghere în Moldova. Pe parcursul a 2 ani de implementare a proiectului, experții de la KNF, cu sprijinul financiar din partea UE, au acordat asistență partenerului Moldovean în domeniul elaborării unui sistem de supraveghere în bază de riscuri pentru participanții de pe piața financiară nebancară întru asigurarea stabilității și siguranței acestui sector și întru îmbunătățirea rolului său în economia națională. Pe durata Proiectului Twinning un accent specific a fost pus pe elaborarea și implementarea Sistemului de supraveghere în baza riscurilor de către CNPF precum și alinierea la acquis-ul UE și implementarea celor mai bune practici UE cu privire la supravegherea piețelor financiare nebancare. O metodologie și standarde mai bune de supraveghere a piețelor financiare nebancare inclusiv piața de capital, asigurările, fondurile de pensii și uniunile de credit din Moldova, aliniate la acquis-ul UE relevant și cele mai bune practici, vor permite o aplicare mai eficientă și asigurată a sistemului de supraveghere bazat pe prognozarea și evaluarea riscurilor. În consecință, piața financiară nebancară bine-funcțională din Moldova va contribui la creșterea economică, precum și la securitatea și stabilitatea generală a participanților de pe piața financiară nebancară.

Rapoarte trimestriale

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY