COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Procedura de retragere obligatorie

Sunt eligibili să primească mijloace bănești foștii acționari a 84 de societăți pe acțiuni ale căror acțiuni au constituit obiectul procedurii de retragere obligatorie. Procedura de retragere obligatorie reprezintă un proces prin care acționarii minoritari ai unei societăți pe acțiuni sunt obligați prin lege să-și vândă acțiunile deținute în cadrul ofertei de preluare anunțată de acționarul majoritar.

Pentru revendicarea plăților, foștii acționari ai societăților pe acțiuni, la care a avut loc procedura de retragere obligatorie trebuie să întruneasă, cumulativ, următoarele cerințe:

 • acțiunile, deținute anterior de persoană (acționar), au fost retrase din contul propriu al acesteia în favoarea ofertantului,
 • persoana nu a recepționat mijloacele bănești cuvenite, urmare a remiterii acestora prin mandat poștal, mijloacele fiind returnate ofertantului, și/sau urmare a  plasării acestora la contul bancar;
 • mijloacele bănești returnate ofertantului/plasate la contul bancar au fost transferate către CNPF de către ofertant/emitent/Bancă în favoarea deținătorului de valori mobiliare, care nu a primit contravaloarea acțiunilor;
 • persoana nu a ridicat anterior mijloacele bănești transferate la CNPF.

Lista societăților pe acțiuni ale căror acțiuni au constituit obiectul procedurii de retragere obligatorie

Nr.d/o

Denumire societății pe acțiuni

Nr. persoane pasibile compensării

1

Automototrans SA

139

2

Dalia SA

221

3

Butoiaș SA

110

4

Radiator SA

159

5

Trandafir Roz SA

221

6

Interior SA

48

7

Montajcom SA

119

8

Utilajcom SA

504

9

Întreprinderea de deservire tehnică Bardar SA

15

10

Gazproiect SA

19

11

Culinăria M.C. Decebal SA

135

12

Promtehgaz SA

98

13

Vis-a-vis Retro SA

46

14

Moldtehmed SA

135

15

S.C.P.C. SA

69

16

Orhei-Vit SA

619

17

1000 Marunțișuri SA

455

18

Floreni SA

2 086

19

 Vinăria-Bardar SA

324

20

Angrobăcănie SA

36

21

Vinul Codrilor SA

259

22

 Fabrica Elemente de Construcții SA

111

23

Tehnovin SA

371

24

 Unic SA

66

25

 Speranta Vest SA

255

26

Parcul de autobuze din Bălti SA

1 120

27

 Ares Ut SA

16

28

 Moldloto SA

14

29

 Lusmecon SA

691

30

Reupies SA

31

31

Plai fruct SA

74

32

Fulger SA

1 490

33

Vinia Traian SA

38

34

Universul SA

13

35

Mugurean SA

110

36

Micron SA

99

37

Midgard Terra SA

3 407

38

Combinatul auto nr.5 SA

190

39

Presudor SA

18

40

Mapasauto SA

12

41

CTC Alfa SA

268

42

Spicușor-BL SA

70

43

Copilărie SA

16

44

Tomai Vinex SA

1 202

45

Fabrica de unt din Florești SA

86

46

Kilim SA

214

47

Zidcalten SA

95

48

Avicola Cimgallus SA

28

49

Maconrut SA

70

50

Inconarm SA

235

51

Grisan Hamb SA

30

52

Pan-Com SA

166

53

Pietriș SA

12

54

Speranța TC SA

442

55

Transcon-M SA

379

56

Moldsistemautomatica SA

51

57

Ambalaj Bulboaca SA

128

58

Cariera Cobusca SA

29

59

Digrenta SA

811

60

Uzina biochimică din Bălți SA

96

61

Nufărul SA

106

62

Artizana SA

125

63

Introscop SA

190

64

Tebas SA

3 865

65

Zorile SA

3 130

66

Cafenea Visterniceni SA

79

67

Agat SA

401

68

Restaurantul Casa Nunții Noroc SA

129

69

Întreprinderea Piscicolă Costești SA

217

70

Viorica-Cosmetic SA

364

71

Victoria-Țum SA

23

72

Daac Hermes SA

67

73

Daac-Victoria SA

27

74

Centrindmontaj SA

16

75

Tocușor SA

355

76

Succes-Com SA

13

77

USBA SA

255

78

Drum Bun SA

254

79

Pește SA

28

80

ÎM Sudzucker-Moldova SA

3 253

81

Avicola Gallinula SA

254

82

Alimcom SA

862

83

BTA nr 31 SA

218

84

Electrotehnica SA

165

 

Accesează lista și în format electronic

Citește și: Comunicat informativ privind efectuarea plății compensațiilor

Plata se efectuează persoanei îndreptățite să încaseze mijloacele financiare (acționar) sau altor persoane care dispun de acest drept în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor etc.) în baza cererii și a actului de identitate ce conține IDNP/IDNO, prin virament sau prin mandat poștal, potrivit modalității de plată comunicate de solicitant în cerere.

Pentru a ridica plățile, precum și pentru a obține informaţii suplimentare, solicitanții sînt rugați să se adreseze la CNPF, la sediul: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 77, telefon de contact: (022) 859-461; E-mail: office@cnpf.md.

Notă: Până la efectuarea plății, CNPF efectuează contrapunerea datelor indicate de către solicitant în cerere cu datele deținute de CNPF, iar în situația în care se atestă divergențe, se efectuează contrapunerea cu datele din registrele de publicitate. În cazul în care:

 1. se confirmă dreptul solicitantului de a încasa suma respectivă, în termen de cel mult o lună din data depunerii cererii, CNPF efectuează plata,
 2. nu se confirmă dreptul solicitantului de a încasa suma respectivă, în termen de 3 zile din data din data stabilirii acestui fapt, CNPF notifică argumentat despre acest fapt solicitantul.

CNPF efectuează plata revendicată, prin virament sau prin mandat poştal, potrivit modalităţii de plată comunicate de solicitant în cererea depusă pentru eliberarea mijloacelor bănești.

Pentru a solicita plata mijloacelor bănești cuvenite, e necesar de prezentat următoarele informații/documente:

 1. Cererea completată și semnată de solicitant. Modelul cererii poate fi accesat mai jos.
 2.  Actul de identitate a solicitantului;
 3. După caz, certificatul de moştenitor eliberat de notar şi, la necesitate, actele autentificate notarial, care confirmă raporturile de partaj, donaţie sau vânzare-cumpărare a cotei succesorale;
 4. După caz, procura pentru încasarea compensaţiei, în cazul reprezentantului persoanei îndreptățite de a solicita plata compensației;
 5. După caz, documentul ce confirmă numărul contului bancar, indicat în cererea de compensare;
 6. Alte documente deținute de persoană care atestă că acesta este persoana îndreptățită de a primi mijloacele bănești. 

Descarcă cererea

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY