logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Proiecte TAIEX


https://www.cnpf.md/ro/proiecte-taiex-6473_93091.html

TAIEX este instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene care acordă suport autorităților beneficiare în procesul de armonizare și aplicare a legislației UE, precum și facilitează schimbul de bune practici ale UE. Asistența este bazată în mare măsură pe necesități și abordează în mod individual chestiunile care urmează a fi soluționate într-un  termen restrâns în trei modalități: 1. Misiuni de experți - CNPF beneficiind de asistență în

TAIEX este instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene care acordă suport autorităților beneficiare în procesul de armonizare și aplicare a legislației UE, precum și facilitează schimbul de bune practici ale UE. Asistența este bazată în mare măsură pe necesități și abordează, în mod individual, chestiunile care urmează a fi soluționate într-un  termen restrâns în trei modalități:

1. Misiuni de experți - CNPF beneficiind de asistență în următoarele domenii:

  • Liberalizarea tarifelor pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (2019)
  • Standardele de evaluare a activelor financiare (2016)
  • Tranzacționarea valorilor mobiliare pe piața secundară (2014)
  • Sistemul de Pensii Private (2013)
  • Activitățile și funcțiile Depozitarului Central al Valorilor Mobiliare (2013)
  • Evaluarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare (2008)

2. Ateliere de lucru - CNPF beneficiind de asistență în următoarele domenii:

  • Guvernanța Corporativă (2013)

2. Vizite de studiu - CNPF beneficiind de asistență în următoarele domenii:

  • Implementarea Codului de Guvernanță Corporativă (2013)
  • Evaluarea cadrului legislativ și normativ în domeniul asigurărilor (2013)