logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Privind iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea  unor acte legislative 


https://www.cnpf.md/ro/privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-6352_93121.html

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Națională a Pieței Financiare anunță inițierea procedurii de elaborare și promovare a proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr.171/2012 privind piața de capital, Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018).

Inițierea este condiționată de necesitatea optimizării și eficientizării  procesului de emitere și aplicare a actelor CNPF cu caracter individual, în scopul asigurării reușite a obiectivelor activității CNPF, indicate expres în Legea cadru (nr.192/1998).
Astfel, prin operarea amendamentelor preconizate, se vor corela prevederile legilor sectoriale ale pieței financiare nebancare și Codului Administrativ, cu eliminarea ambiguităților în aplicare. Prevederile urmează să ofere o celeritate mai mare în exercitarea activităților CNPF – în interes public. Ele instituie condiții pentru a preveni eventualele abuzuri de drept în aplicarea măsurilor de remediere financiară, inclusiv, prin instituirea administrării speciale, și salvgardare a activității conforme a participanților profesioniști pe piața asigurărilor și neadmiterea tergiversării aplicării măsurilor de rigoare, necesare asigurării interesului public.

Propunerile/sugestiile aferente anunțului, pot fi comunicate până pe data de 29 noiembrie 2019, dnei Ina Botnari, pe adresa electronică: ina.botnari@cnpf.md și pe adresa poştală: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 77.