logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Posturi vacante


https://www.cnpf.md/ro/posturi-vacante-6333_92827.html

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante Modalitatea de depunere a documentelor:  Documentele se depun în lădiţa pentru corespondenţă din incinta CNPF, în mapă, cu menţiunea „Pentru concurs”. Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,77, e-mail: cnpf@cnpf.md , tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, șef Serviciu resurse umane și integritate.

 

FORMULARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante

DOSARUL DE CONCURS

1. Curriculum Vitae

2. copia buletinului de identitate

3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare

4. *certificatul medical forma nr. 086/u

5. *cazierul judiciar

* cazierul judiciar și certificatul medical pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere