logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Plasamente colective


https://www.cnpf.md/ro/plasamente-colective-6427_92900.html

HOTĂRÂRE Nr. 40/4 din 10.09.2018 cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative (aprobarea Regulamentului  privind modul de încetare a activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor şi modificarea/completarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor) HOTĂRÎRE Nr. 36/12 din  26.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile de tip „master-feeder” HOTĂRÎRE Nr. 10/19 din  27.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond HOTĂRÎRE Nr. 5/15 din  31.01.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 5/14 din  31.01.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 1/11 din  16.01.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor HOTĂRÎRE Nr. 62/20 din  20.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor HOTĂRÎRE Nr. 57/10 din  28.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 49/14 din  09.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 62/21 din  20.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor HOTĂRÎRE Nr. 29/4 din  16.06.2005 privind actele normative ce reglementează activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor HOTĂRÎRE Nr. 28/1 din 01.10.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de lichidare din proprie iniţiativă a fondurilor de investiţii