logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Piața de capital


https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423_92896.html

  HOTĂRÂRE 10/2 din 09.03.2020 cu privire la unele măsuri aferente verificării şi transmiterii registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni HOTĂRÎRE Nr. 54/6 din  10.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind auditul persoanelor licențiate și autorizate pe piaţa de capital HOTĂRÎRE Nr. 54/7 din  10.12.2018 pentru aprobarea Procedurii de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 41/3 din  17.09.2018 cu privire la aprobarea Procedurii privind declararea voluntară a valorilor mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 18/1 din  13.04.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale HOTĂRÎRE Nr. 13/10 din  13.03.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 42/1 din  25.09.2017 privind aprobarea Procedurii de achiziţionare de către societatea pe acțiuni a acţiunilor plasate de ea HOTĂRÎRE Nr. 37/10 din  25.08.2017 cu privire la Procedura de verificare a datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare aferente instituțiilor financiare și societăților de asigurări HOTĂRÎRE Nr. 14/15 din  31.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind abuzul pe piața de capital HOTĂRÂRE nr. 7/1 din 18.02.2019 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare   Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4   Anexa 5   Formular 1   Formular 2   Formular 3   Formular 4   Formular 5   Formular 6    Formular 7   Formular 8   Formular 9 HOTĂRÎRE Nr. 59/6 din  02.12.2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind deținerile directe și indirecte HOTĂRÎRE Nr. 16/7 din  08.04.2016 cu privire la reglementarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei HOTĂRÎRE Nr. 14/5 din  31.03.2016 referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital HOTĂRÎRE Nr. 60/8 din  13.11.2015 cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare HOTĂRÎRE Nr. 49/3 din  26.08.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii HOTĂRÎRE Nr. 49/2 din  26.08.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare HOTĂRÎRE Nr. 47/6 din  12.08.2015 cu privire la reglementarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei HOTĂRÎRE Nr. 38/5 din  03.07.2015 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital     Formularele F1-F33     Lista adreselor electronice și a persoanelor responsabile de recepționarea rapoartelor în format electronic HOTĂRÎRE Nr. 33/1 din  16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare HOTĂRÎRE Nr. 25/3 din  15.05.2015 cu privire la eliberarea licenţei de depozitar central Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI MOBILIARE AL MOLDOVEI” HOTĂRÎRE Nr. 23/3 din  08.05.2015 cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” HOTĂRÎRE Nr. 22/8 din  29.04.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul oficial de stocare a informațiilor HOTĂRÎRE Nr. 56/11 din  14.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital HOTĂRÎRE Nr. 41/10 din  22.08.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate HOTĂRÎRE Nr. 41/9 din  22.08.2014 cu privire la aplicarea art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital” HOTĂRÎRE Nr. 32/2 din  16.06.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor HOTĂRÎRE Nr. 54/1 din  22.12.2012 cu privire la aprobarea mărimii preţurilor maximale ale serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru HOTĂRÎRE Nr. 15/1 din  16.03.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal HOTĂRÎRE Nr. 43/9 din  03.08.2006 cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte normative - Instrucțiune privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni HOTĂRÎRE Nr. 36/9 din  27.12.2001 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la ele HOTĂRÎRE Nr. 6/5 din  03.02.2000 cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare HOTĂRÎRE Nr. 68/1 din  03.10.1997 cu privire la Cerinţele faţă de software pentru ţinerea registrului clienţilor deţinătorului nominal