logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

În atenția societăților pe acțiuni


https://www.cnpf.md/ro/in-atentia-societatilor-pe-actiuni-6352_93033.html

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr.192/1998) și a prevederilor Legii nr.171/2012 privind piața de capital, întru asigurarea transparenței și siguranței  pieței de capital, sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității  dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților  prevederilor legislației în vigoare. În contextul dat,  atragem atenția societăților despre punerea în aplicare, începând cu

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr.192/1998) și a prevederilor Legii nr.171/2012 privind piața de capital, întru asigurarea transparenței și siguranței  pieței de capital, sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității  dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților  prevederilor legislației în vigoare.

În contextul dat,  atragem atenția societăților despre punerea în aplicare, începând cu 1 martie 2019, al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (Regulamentul), aprobat în redacție nouă prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.76-85 din 01.03.2019).

Regulamentul, formularele și anexele acestuia pot fi găsite pe http://cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html și pe http://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6464.html în vederea elaborării de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2018, termenul limită de dezvăluire a raportului prenotat, fiind  30 aprilie 2019.

Mai multe informaţii, în legătură cu reglementările privind dezvăluirea informațiilor de către Societățile pe acțiuni, se regăsesc aici