logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

În atenția proprietarilor/utilizatorilor autovehiculelor asigurate RCAI/Carte Verde


https://www.cnpf.md/ro/in-atentia-proprietarilorutilizatorilor-autovehiculelor-asigurate-rcaicarte-verd-6352_93077.html

Având în vedere numărul în creștere a petițiilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea cadru nr.192/1998, vă informează despre următoarele. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 27.02.2012, CNPF în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Sistem RCA Data),

Având în vedere numărul în creștere a petițiilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea cadru nr.192/1998, vă informează despre următoarele.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 27.02.2012, CNPF în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Sistem RCA Data), asigură implementarea, funcționarea, dezvoltarea şi administrarea acestuia.

Întru executarea prevederilor Legii nr.414/2006, conform Hotărârii CNPF nr. 50/8 din 30.11.2012, începând cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informației privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum şi a informației privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a CNPF se efectuează prin intermediul Sistemului RCA Data.

Astfel, datele dvs. cu caracter personal se vor accesa de către personalul asigurătorilor/intermediarilor în asigurări împuterniciți cu procesarea contractelor de asigurare în nomenclatorul Sistemului RCA Data, în scopul încheierii contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCAI) și externă (Carte Verde), în corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei legal terților.