logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

În atenţia emitenţilor şi deţinătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF)


https://www.cnpf.md/ro/in-atentia-emitentilor-si-detinatorilor-de-valori-mobiliare-admise-6352_93029.html

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), călăuzindu-se de dispoziţiile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (art.46 alin.(82)), demarează începând cu 01.03.2019 procedura de verificare a datelor aferente acţiunilor deţinătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul MTF. În context, consemnăm că verificarea în cauză va cuprinde: balanţa valorilor mobiliare plasate, aflate în circulaţie şi de tezaur, prin contrapunerea datelor din

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), călăuzindu-se de dispoziţiile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (art.46 alin.(82)), demarează începând cu 01.03.2019 procedura de verificare a datelor aferente acţiunilor deţinătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul MTF. În context, consemnăm că verificarea în cauză va cuprinde: balanţa valorilor mobiliare plasate, aflate în circulaţie şi de tezaur, prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de CNPF, custozii şi emitenţii de valori mobiliare.

În acelaşi timp, sensibilizăm atenţia deţinătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul MTF privind necesitatea verificării corectitudinii datelor aferente acţiunilor deţinute înscrise în registrul acţionarilor.

Notă: Verificarea va avea loc până la transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacţionare în cadrul MTF către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform Programului de transmitere stabilit de CNPF.

Lista societăţilor pe acţiuni admise în cadrul MTF şi societăţilor de registru

Telefon de contact: 022 859 450