logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

În atenția emitenților de valori mobiliare


https://www.cnpf.md/ro/in-atentia-emitentilor-de-valori-mobiliare-6352_93067.html

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), călăuzindu-se de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezintă spre examinare și consultare publică proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Instructiunii privind etapele, termenele, modul si procedurile de inregistrare a valorilor mobiliare, aprobata prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13 martie  2018. Proiectul propriu-zis și nota informativă sunt accesibile pe pagina-

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), călăuzindu-se de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezintă spre examinare și consultare publică proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Instructiunii privind etapele, termenele, modul si procedurile de inregistrare a valorilor mobiliare, aprobata prin Hotărârea CNPF nr.13/10 din 13 martie  2018. Proiectul propriu-zis și nota informativă sunt accesibile pe pagina-web oficială a autorității de supraveghere AICI