logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

În atenția, administratorilor OCN „ZAND-COM” SRL


https://www.cnpf.md/ro/in-atentia-administratorilor-ocn-zand-com-srl-6352_93247.html

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), întru asigurarea cadrului legislativ, invită administratorii OCN „ZAND-COM” SRL (MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițeanu 19/6, of. 01) la ședința Consiliului de Administrație al CNPF din 24.11.2020, ora 1000, la sediul CNPF (MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77) pentru examinarea chestiunii privind emiterea actului administrativ de rigoare ca urmare a neexecutării prescripției stabilite prin Ordonanța CNPF nr.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), întru asigurarea cadrului legislativ, invită administratorii OCN ZAND-COM” SRL (MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițeanu 19/6, of. 01) la ședința Consiliului de Administrație al CNPF din 24.11.2020, ora 1000, la sediul CNPF (MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77) pentru examinarea chestiunii privind emiterea actului administrativ de rigoare ca urmare a neexecutării prescripției stabilite prin Ordonanța CNPF nr.52/7-O din 03.11.2020.