logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

General


https://www.cnpf.md/ro/consultari-publice-6480_92812.html

Proiect Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule                      Notă Informativă Proiect Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.49/5/2016                Notă Informativă Proiect Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.19/3/2019                Notă Informativă Proiect LEGE pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.192/1998, Codul administrativ etc.)     Notă Informativă Proiect Hotărâre Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018          Notă Informativă Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital Proiect LEGE pentru modificarea unor acte legislative (în contextul agențiilor de rating de credit)    PDF Proiect LEGE privind activitatea de asigurare și reasigurare            Notă Informativă     PDF Proiect LEGE pentru modificarea unor acte legislative (în contextul intrării în vigoare a Legii nr 1 din 2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară)    Notă Informativă      PDF Proiect Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară   Notă Informativă Proiect LEGE privind fondurile de pensii facultative    Notă informativă    Tabel de concordanță      PDF Proiect Hotărâre  Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de stat în  domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și comercializarea contractelor de asigurare prin mijloace electronice     Notă Informativă Proiect Hotărâre     Regulament privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a documentației aferente activității persoanelor licențiate sau autorizate pe piața de capital     Notă Informativă Proiect Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor   Notă Informativă Proiectul Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital   Nota Informativă Proiect LEGE privind organismele de plasament colectiv alternative   Notă informativă 

Denumire Proiect Materiale aferente Statut Responsabil
Privind modificarea Hotărârii nr. 38/1/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare

Serviciul stabilitate și monitorizare a activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Ecaterina Popa

022 859 522

 ecaterina.popa@cnpf.md.

Referitor la Hotărârea privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare

Departamentul juridic

Leorda Vasile
022 859 443
vasile.leorda@cnpf.md

Bobeicu Irina
022 859 442
irina.bobeicu@cnpf.md