logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

General


https://www.cnpf.md/ro/general-6417_92891.html

LEGE Nr. 192 din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare LEGE Nr. 129 din  13.07.2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planuluide acțiuni pentru implementarea acesteia