logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Fond pentru Buna Guvernare


https://www.cnpf.md/ro/fond-pentru-buna-guvernare-6467_93039.html

Cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii și asistența consultativă a experților CAI Expert-Grup și PricewaterhousCoopers, CNPF a beneficiat de următoarele proiecte:   1. Proiectul de asistenţă Consolidarea flexibilității sectorului financiar - a avut drept scop îmbunătățirea reglementărilor pieței de asigurări, creșterea eficienței supravegherii pieței de capital și a mecanismelor de soluționare a crizelor. Astfel, ca rezultat al proiectului, CNPF a beneficiat de un set de instrumente pentru a susține o reglementare mai eficientă a sectorului financiar nebancar, inclusiv

Cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii și asistența consultativă a experților CAI Expert-Grup și PricewaterhousCoopers, CNPF a beneficiat de următoarele proiecte:

1. Proiectul de asistenţă Consolidarea flexibilității sectorului financiar - a avut drept scop îmbunătățirea reglementărilor pieței de asigurări, creșterea eficienței supravegherii pieței de capital și a mecanismelor de soluționare a crizelor. Astfel, ca rezultat al proiectului, CNPF a beneficiat de un set de instrumente pentru a susține o reglementare mai eficientă a sectorului financiar nebancar, inclusiv recomandări privind cadrul de soluționare a crizelor, recomandări privind asigurarea riscului financiar și o metodologie de calcul al unui nou indice pe piața de capital în funcție de evoluțiile de pe piața de capital internă; un ghid de protecție a consumatorilor pentru utilizatorii de instrumente financiare, ceea ce va îmbunătăți nivelul de informare și de înțelegere de către populație a sectorului financiar din Moldova. Drept urmare, CNPF va dispune de instrumente mai bune pentru a identifica, preveni și gestiona crizele financiare în timp util.

2. Proiectul de asistenţă pentru îmbunătăţirea cadrului regulator şi prudenţial de supraveghere şi sensibilizarea opiniei publice în sectorul financiar nebancar – a avut drept scop de a ajuta autoritatea de supraveghere să eficientizeze cadrul de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebancare în conformitate cu principiile UE și cele mai bune practici internaționale. Astfel, ca rezultat al proiectului, CNPF a beneficiat de un set de instrumente pentru a susține o supraveghere mai eficientă a sectorului financiar nebancar, inclusiv ghiduri pentru crearea și funcționarea unui cadru eficient de control intern în cadrul instituțiilor financiare nebancare, ghiduri pentru evaluarea conformității membrilor organelor de conducere, cerințelor de competență și conformitate, dar și un șir de planuri de acțiuni pentru implementarea cerințelor Solvabilitate II în sectorul asigurărilor, pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind agențiile de rating al creditelor, pentru îmbunătățirea cadrului de operațiuni al pieței de capital, principii - cadru de reglementare aplicabile Fondului de garanție pentru asociațiile de economii și împrumut, precum și principii-cadru care abordează gestionarea situațiilor de criză în sectorul financiar nebancar.