logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 1 iulie 2022


https://www.cnpf.md/ro/decizii-ale-consiliului-de-administratie-al-comisiei-nationale-a-6307_93423.html

În cadrul ședinței din 1 iulie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii de reglementare aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

  • Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF din domeniul de reglementare a activității birourilor istoriilor de credit, care are drept scop aducerea în concordanță a acestora cu prevederile Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (modificată prin Legea nr. 175/2021). Principalele modificări și actualizări vizează excluderea obligativității exprimării consimțământului persoanei fizice pentru prelucrarea informației din istoria de credit, dar cu respectarea de către sursa/utilizatorul de informații a legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, extinderea listei entităților care pot avea calitatea de surse de formare a istoriei de credit, concretizarea tipului și volumului informației care poate fi solicitată de către utilizator  etc. De asemenea, având în vedere obligația tuturor creditorilor (bancari și nebancari) de a verifica informația din istoria de credit din toate birourile licențiate, în scopul menținerii unui echilibru financiar în raport cu consumatorii - persoane fizice, a fost plafonat prețul unui raport de credit, obținut în cadrul schimbului de informații între birouri.
  • Modificarea Anexei 1 din Hotărârea CNPF nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Modificările au survenit în urma ajustării formulei de calcul al primei de asigurare de bază ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, fiind estimată o creștere de cca 36% a primei de asigurare odată cu aplicarea acesteia. Proiectul Hotărârii urmează să fie expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și să fie supus procedurii de consultări publice, în condițiile prevederilor legislației în vigoare. Acesta va putea fi consultat și pe pagina web a CNPF, la rubrica „Cadrul normativ”, subrubrica „Consultări publice”.