logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Curtea de Conturi a aprobat pozitiv Raportul de audit al situațiilor financiare ale CNPF


https://www.cnpf.md/ro/curtea-de-conturi-a-aprobat-pozitiv-raportul-de-audit-6307_93052.html

Curtea de Conturi a examinat și aprobat, fără rezerve, Raportul de audit al situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) încheiate la 31 decembrie 2018. Astfel, auditul Curții de Conturi denotă că managementul CNPF a elaborat și prezentat rapoartele financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Șeful echipei de audit, Ion Sârbu, a subliniat că ”...situațiile financiare ale CNPF, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și corectă, potrivit cadrului

Curtea de Conturi a examinat și aprobat, fără rezerve, Raportul de audit al situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) încheiate la 31 decembrie 2018. Astfel, auditul Curții de Conturi denotă că managementul CNPF a elaborat și prezentat rapoartele financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Șeful echipei de audit, Ion Sârbu, a subliniat că ”...situațiile financiare ale CNPF, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și corectă, potrivit cadrului de raportare financiară aplicabil”.

Raportorul Curții de Conturi a specificat că ”...nu au fost identificate evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității  de a-și continua activitatea conform principiului continuității activității”.

De asemenea, șeful misiunii de audit a ținut să remarce că cerințele și recomandările anterioare ale Curții de Conturi au fost realizate integral.

Președintele CNPF, Valeriu Chițan, a exprimat gratitudine Curții de Conturi, în general, și echipei de audit, în particular, pentru comunicarea și conlucrarea corespunzătoare și eficientă, aria de audit fiind una cuprinzătoare și consistentă, iar abordările – obiective și relevante. În consecință, s-a reușit pe parcursul auditului conformarea de rigoare și, respectiv, remedierea abaterilor identificate.

”Vă mărturisesc - apreciind modul de interacțiune cu auditorii -, ne dorim să devenim instituția care poate servi drept exemplu de management financiar-contabil și gestiune economică pentru alte autorități din cadrul administrației publice centrale”, a conchis președintele CNPF.

În încheiere, președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a menționat că Raportul de audit al situațiilor financiare ale CNPF ”...este unul din puținele, care a fost aprobat fără rezerve de către Instituția Supremă de Audit”.