logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Cu privire la iniţierea din oficiu a procedurii de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice a unei Asociații de Economii și Împrumut


https://www.cnpf.md/ro/cu-privire-la-initierea-din-oficiu-a-procedurii-de-radiere-6352_93089.html

Cu privire la iniţierea din oficiu a procedurii de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice a Asociației de Economii și Împrumut „AVANTAJ-CREDIT” (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.250-255 din 09.08.2019, pag. 192). Conform Deciziei Instituției Publice “Agenția Servicii Publice”, Serviciul înregistrare a unităților de drept Bălți din 15.07.2019, s-a iniţiat din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor

În atenţia creditorilor, inclusiv a depunătorilor de economii şi a altor persoane interesate

Conform Deciziei Instituției Publice Agenția Servicii Publice”, Serviciul înregistrare a unităților de drept Bălți din 15.07.2019, s-a iniţiat din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice a Asociației de Economii și Împrumut „AVANTAJ-CREDIT”. Creditorii, inclusiv depunătorii de economii şi alte persoane interesate, pot să-şi înainteze creanţele în termen de 2 luni de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.250-255 din 09.08.2019, pag. 192 (până la data de 09.10.2019). Adresa de corespondenţă: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 77.

 

Nr. d/o

Denumirea

Adresa

IDNO

1.

Asociația de Economii și Împrumut „AVANTAJ-CREDIT

MD-5623, r-nul Râșcani, s. Horodiște

1006602003057