logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Consolidarea capacităților instituționale privind comunicarea internă și externă a CNPF, susținută de USAID


https://www.cnpf.md/ro/consolidarea-capacitatilor-institutionale-privind-comunicarea-interna-si-externa-6307_93422.html

O serie de workshop-uri privind eficientizarea comunicării publice și a comunicării interne a fost organizată pentru angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), în perioada 17-29 iunie curent, cu sprijinul Proiectului USAID Transparența Sectorului Financiar în Moldova (FSTA). Atelierele de lucru s-au axat pe subiecte precum: comunicarea în situații de criză, discurs public, relații cu mass-media, îmbunătățirea colaborării interdepartamentale și a climatului instituțional ș.a., fiind moderate de un expert internațional î

O serie de workshop-uri privind eficientizarea comunicării publice și a comunicării interne a fost organizată pentru angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), în perioada 17-29 iunie curent, cu sprijinul Proiectului USAID Transparența Sectorului Financiar în Moldova (FSTA).

Atelierele de lucru s-au axat pe subiecte precum: comunicarea în situații de criză, discurs public, relații cu mass-media, îmbunătățirea colaborării interdepartamentale și a climatului instituțional ș.a., fiind moderate de un expert internațional în comunicare.

Scopul celor șase sesiuni a constat în consolidarea abilităților și comportamentelor de comunicare și relaționare ale angajaților instituției în activitatea profesională atât cu publicul larg, cât și cu colegii de serviciu.

Activitățile au fost desfășurate în contextul elaborării unei noi Strategii de comunicare a CNPF, care se va baza pe trei piloni esențiali în relația cu publicul: transparență, accesibilitate și receptivitate. Documentul este elaborat cu suportul Proiectului USAID FSTA.

Notă: Atelierele de lucru în domeniul comunicării fac parte dintr-un set mai amplu de acțiuni sprijinite de Proiectul USAID FSTA pentru consolidarea capacităților CNPF, precum și ale entităților supravegheate de către autoritatea de reglementare. Anterior, în cadrul acestui proiect, companiile de asigurări au beneficiat de instruiri în domeniul supravegherii prudențiale (ORSA) și managementului riscului. Totodată, Proiectul USAID FSTA a sprijinit lansarea unui program de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului destinat asiguratorilor și organizațiilor de creditare nebancară.