logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare


https://www.cnpf.md/ro/comunicat-presa-al-comisiei-nationale-a-pietei-financiare-6307_93088.html

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitor la achitarea de către compania de asigurări ”Klassika Asigurări” SA a dividendelor către acționarii săi, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) ține să sensibilizeze atenția asupra faptului că acționariatul companiei date a fost avizat, la 8 iulie 2019, despre suspendarea de jure a drepturilor de acționar, urmare a nerespectării Legii cu privire la asigurări.

Ulterior, la 15 iulie 2019, CNPF a suspendat operațiunile bancare ale societății date și a dispus operarea cu mijloacele bănești și cu activele entității, doar cu acordul prealabil al autorității de supraveghere, iar la 29 iulie 2019 a instituit procedura de administrare specială provizorie la CA „Klassika Asigurări” SA, având în vedere neîntrunirea de către această entitate a normelor aferente gradului de solvabilitate.

De menționat, că aceste măsuri restrictive au fost impuse în baza rezultatelor controlului efectuat în cadrul societății, potrivit căruia s-a constatat, printre altele, că deși entitatea se confruntă cu creșterea deficitului de active eligibile, aceasta și-a asumat riscul de a achita dividende în avans pentru perioada 2018 și ianuarie 2019, punând în pericol solvabilitatea companiei.

De notat, că decizia de repartizare a beneficiului în avans a fost luată de „Klassika Asigurări” SA încă în 6 februarie 2019, achitarea fiind efectuată în aceeași zi, entitatea încălcând, în acest sens, toate termenele de prescripție aferente dezvăluirii informației în calitate de emitent al valorilor mobiliare.