logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

CNPF prezintă spre examinare și consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative, în contextul agențiilor de rating de credit


https://www.cnpf.md/ro/cnpf-prezinta-spre-examinare-si-consultare-publica-proiectul-de-6352_93125.html

Comisia Națională a Pieței Financiare, călăuzindu-se de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezintă spre examinare și consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative, în contextul agențiilor de rating de credit. Proiectul propriu-zis și nota informativă sunt accesibile pe pagina-web oficială a autorității de supraveghere la adresa de rețea www.cnpf.md în compartimentul cadru normativ, subcompartimentul consultări

Comisia Națională a Pieței Financiare, călăuzindu-se de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezintă spre examinare și consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative, în contextul agențiilor de rating de credit.
Proiectul propriu-zis și nota informativă sunt accesibile pe pagina-web oficială a autorității de supraveghere la adresa de rețea www.cnpf.md în compartimentul cadru normativ, subcompartimentul consultări publice
Vom aprecia mult prezentarea, în termen de 10 zile lucrătoare, a obiecțiilor și propunerilor adiționale, inclusiv în format electronic la adresa de e-mail: iana.suhostavschi@cnpf.md