logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Asigurări


https://www.cnpf.md/ro/asigurari-6424_92897.html

HOTĂRÂREA Nr.15/1 din 07.04.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile financiare specializate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare HOTĂRÂREA Nr.14/1 din 27.03.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018 HOTĂRÂREA Nr.15/6  din  15 aprilie 2019 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto   HOTĂRÂRE Nr.59/1 din 10 decembrie 2019 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019 HOTĂRÂRE Nr. 37/14 din 19 august 2019 Cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident HOTĂRÂRE Nr. 30/4 din 15 iulie 2019 Privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018 HOTĂRÂRE Nr. 25/2 din 24 iunie 2019 Cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto HOTĂRÂRE Nr. 21/3 din 27 mai 2019 Referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance   Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4 HOTĂRÂRE Nr. 19/3 din 13 mai 2019 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) HOTĂRÂRE Nr. 17/3 din 22 aprilie 2019 Privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea CNPF nr.13/3 din 03.04.2008 HOTĂRÂRE Nr. 57/13 din 28 decembrie 2018 Cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto HOTĂRÂRE Nr. 57/14 din 28 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă HOTĂRÂRE Nr. 3/2 din  21 ianuarie 2019 Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 HOTĂRÂRE Nr. 57/12 din 28.12.2018 Cu privire la modificarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.1/5 din 11.01.2011 HOTĂRÎRE Nr. 55/1 din  17.12.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) HOTĂRÎRE Nr. 47/6 din  22.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor HOTĂRÎRE Nr. 26/10 din  13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto HOTĂRÎRE Nr. 28/14 din  25.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto HOTĂRÎRE Nr. 26/15 din  07.07.2011 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) HOTĂRÎRE Nr. 26/10 din  11.06.2018 referitor la modificarea și completarea Hotărârii CNPF nr.26/15 din 07.07.2011 privind forma şi conţinutul rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) HOTĂRÎRE Nr. 19/3 din  23.04.2018 cu privire la aprobarea componenţei comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti la piața financiară nebancară HOTĂRÎRE Nr. 2/1 din  21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) HOTĂRÎRE Nr. 17/5 din  21.04.2017 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor(reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 HOTĂRÎRE Nr. 16/3 din  30.03.2018 cu privire la modificarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 HOTĂRÎRE Nr. 1/5 din  11.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare HOTĂRÎRE Nr. 17/6 din  21.04.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de programul de reasigurare al asigurătorului și regulile de contractare a reasigurărilor HOTĂRÎRE Nr. 49/5 din  30.09.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări HOTĂRÎRE Nr. 42/5 din  12.08.2016 сu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc HOTĂRÎRE Nr. 22/3 din  29.04.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă) HOTĂRÎRE Nr. 38/17 din  31.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ HOTĂRÎRE Nr. 10/9 din  15.03.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea încheierii unor tranzacţii de către asigurători (reasigurători) HOTĂRÎRE Nr. 60/5 din  20.12.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare HOTĂRÎRE Nr. 133 din  27.02.2012 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule HOTĂRÎRE Nr. 24/19 din  24.06.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor HOTĂRÎRE Nr. 25/4 din  30.06.2011 cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului unui asigurător în proces de insolvabilitate HOTĂRÎRE Nr. 19/11 din  09.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de protecţie a victimelor străzii HOTĂRÎRE Nr. 45/5 din  16.10.2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări HOTĂRÎRE Nr. 13/1 din  03.04.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule HOTĂRÎRE Nr.13/3 din 03.04.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente (Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/reasigurătorilor; Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/reasigurătorului; Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări) HOTĂRÎRE Nr. 14/7 din  10.04.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului HOTĂRÎRE Nr. 14/8 din  10.04.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul portofoliului de asigurare HOTĂRÎRE Nr. 20/5 din  16.05.2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule HOTĂRÎRE Nr. 23/3 din  29.05.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare HOTĂRÎRE Nr. 55/6 din  08.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă HOTĂRÎRE Nr. 217 din  24.02.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură HOTĂRÎRE Nr. 693 din  11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit HOTĂRÎRE SSSA nr. 24 din 31.03.1997 cu privire la condiţiile de asigurare şi metodologia temporară de calculare a tarifelor de asigurare

Actualizate

Amendamente

Abrogate