logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

ANUNȚ privind inițierea proiectului de lege cu privire la asigurări (regimul Solvency II)


https://www.cnpf.md/ro/anunt-privind-initierea-proiectului-de-lege-cu-privire-la-6352_93101.html

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță inițierea procedurii de elaborare și promovare a proiectul de Lege cu privire la asigurări. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la asigurări derivă din angajamentele asumate în baza Acordului de Asociere RM-UE, privind apropierea treptată a legislației de actele eurocomunitare și instrumentele internaționale, potrivit cărui începând dispozițiile Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind inițierea și exercitarea activității

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță inițierea procedurii de elaborare și promovare a proiectul de Lege cu privire la asigurări.

Elaborarea proiectului de Lege cu privire la asigurări derivă din angajamentele asumate în baza Acordului de Asociere RM-UE, privind apropierea treptată a legislației de actele eurocomunitare și instrumentele internaționale, potrivit cărui începând dispozițiile Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind inițierea și exercitarea activității de asigurare (Directiva Solvabilitate II) urmează a fi puse în aplicare.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 01 octombrie 2019, în format electronic, la adresele: tatiana.ciobanu@cnpf.mdcristina.izman@cnpf.md.

Persoana de contact: Tatiana Ciobanu, șef Direcția generală asigurări, tel: 0 (22) 859 481.