logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.60/5/2013


https://www.cnpf.md/ro/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comisiei-nationale-a-6352_93331.html

În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.60/5/2013. 
Inițierea elaborării proiectului hotărârii prenotat derivă din practica efectuării controalelor în teren și supravegherii din oficiu a asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, fiind necesară și ajustarea prevederilor Regulamentului cu amendamentele operate la cadrul normativ aferent.
Versiunea în vigoare a Regulamentului poate fi accesată aici:                                                               https://www.cnpf.md/storage/files/files/hot_60_5_din_20_12_2013.
În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, în termen de până la data de 10 ianuarie 2022, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic, dnei Stela Iutiș, pe adresa de e-mail: stela.iutis@cnpf.md, tel. 022 859 490.