logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind aprobarea Regulamentul privind participaţiile în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului)


https://www.cnpf.md/ro/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotararii-comisiei-nationale-a-6352_93329.html

În temeiul art.20 alin.(1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind aprobarea Regulamentului privind participaţiile în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului).
Inițierea elaborării proiectului hotărârii prenotat derivă din intenția CNPF de ajustare a cadrul normativ secundar din domeniul asigurărilor la prevederile art.29 și art.291 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, precum și crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare, evaluare și monitorizare a acționarilor (re)asigurătorului.
În acest sens, se intenționează de a aproba un nou Regulament privind participațiile în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) și de a abroga Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/ reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/ reasigurătorului aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărîrea CNPF nr.13/3 din 3 aprilie 2008.
Versiunea în vigoare a Regulamentului poate fi accesată aici:                              https://www.cnpf.md/storage/files/files/hot_13_3_din_03_04_2008.pdf.
În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii, solicităm prezentarea, în termen de până la data de 24 decembrie 2021, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic, dnei Ciobanu Tatiana, pe adresa de e-mail: t.ciobanu@cnpf.md.
Pentru informații adiționale pot fi contactate persoanele responsabile: Izman Cristina, tel. 022 859 480, e-mail: cristina.izman@cnpf.md sau Ciobanu Tatiana, tel. 022 859 483, e-mail: t.ciobanu@cnpf.md.