logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital


https://www.cnpf.md/ro/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-6352_93087.html

Comisia Națională a Pieței Financiare anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru  modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital. Proiectul Legii urmează a fi elaborat în scopul executării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022, modificările fiind condiționate și de necesitatea armonizării cadrului normativ în domeniul pieței de capital la acquis-ul comunitar, dar și la cele mai bune practici în

Comisia Națională a Pieței Financiare anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru  modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.

Proiectul Legii urmează a fi elaborat în scopul executării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022, modificările fiind condiționate și de necesitatea armonizării cadrului normativ în domeniul pieței de capital la acquis-ul comunitar, dar și la cele mai bune practici în domeniu, fiind luate în considerare inclusiv propunerile formulate de către experții polonezi în cadrul proiectului de TWINNING MD14/ENP/FI/17 „Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în domeniul reglementărilor şi supravegherii prudenţiale”.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 01 sptembrie 2019, în format electronic, la adresa: valeriu.popa@cnpf.md.

Persoana de contact: Valeriu Popa, șef direcție, Direcția reglementare - autorizare, tel: 0 (22) 859 567.