logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Anunț privind inițierea consultării publice a proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară


https://www.cnpf.md/ro/anunt-privind-initierea-consultarii-publice-a-proiectului-hotararii-comisiei-6352_93410.html

Comisia Națională a Pieței Financiare inițiază, începând cu data de 31.05.2022 consultarea publică a proiectului Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară (în continuare – proiect sau proiect de Hotărâre). Scopul proiectului este creșterea nivelului de comprehesibilitate și transparență a acțiunilor CNPF prin crearea unui cadru procedural și material, cu caracter public, al activității de control desfășurat

Comisia Națională a Pieței Financiare inițiază, începând cu data de 31.05.2022 consultarea publică a proiectului Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară (în continuare – proiect sau proiect de Hotărâre).

Scopul proiectului este creșterea nivelului de comprehesibilitate și transparență a acțiunilor CNPF prin crearea unui cadru procedural și material, cu caracter public, al activității de control desfășurat de către CNPF pe piața financiară nebancară.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului rezidă din dezvoltarea cadrului normativ național, inclusiv în partea ce ține de desfășurarea activităților de control.

Proiectul este elaborat în conformitate cu prerogativele conferite în baza Legii nr. 192/1998, precum și reglementările conținute în actele normative sectoriale  aferente pieței financiare nebancare și conține reglementări cu privire la tipologia activităților de control, componentele pe care se dezvoltă activitatea de control, termenele procedurii administrative de control, precum și dispoziții aferente procedurii de organizare și efectuare a activității de control – etapele organizării, procedura propriu-zisă a activității de control, inclusiv particularitățile analizei din oficiu.

Beneficiarii proiectului de Hotărâre sunt participanții profesioniști la piața financiară nebancară, definiți astfel potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului de Hotărâre supus consultării publice pot fi expediate până la data de 17.06.2022, pe adresa poștală: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic - pe adresa: office@cnpf.md sau dlui Vasile Leorda, pe adresa de e-mail: vasile.leorda@cnpf.md.

Proiectul de Hotărâre a Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (www.cnpf.md, compartimentul „Cadru normativ” – „Consultări publice”) și la sediul CNPF.

Pentru informații adiționale pot fi contactate persoanele responsabile: Vasile Leorda, tel. 022 859 443, e-mail: vasile.leorda@cnpf.md sau Irina Bobeicu, tel. 022 859 442, e-mail: irina.bobeicu@cnpf.md.