logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Anunț pentru dl Nicolaev Constantin


https://www.cnpf.md/ro/anunt-pentru-dnul-nicolaev-constantin-6352_93122.html

În temeiul art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – CNPF) comunică dlui Nicolaev Constantin privind disponibilitatea Ordonanței CNPF referitor la neprezentarea de către AEÎ „BANI-GARAPRIM” a raportului specific (nr. 53/11-O din 11.11.2019) la sediul CNPF (MD - 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77)