logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Analiza activităţii societăţilor pe acţiuni


https://www.cnpf.md/ro/analiza-activitatii-societatilor-pe-actiuni-6346_92816.html

Monitorizarea rapoartelor anuale pentru anul 2019 ale societăţilor pe acţiuni care sunt obligate, în temeiul prevederilor legale, să  prezinte rapoarte Comisiei Naționale a Pieței Financiare Monitorizarea rapoartelor anuale pentru anul 2018 ale societăţilor pe acţiuni care sunt obligate, în temeiul prevederilor legale, să  prezinte rapoarte Comisiei Naționale a Pieței Financiare Monitorizarea rapoartelor anuale pentru anul 2017 ale societăţilor pe acţiuni care sunt obligate, în temeiul prevederilor legale, să  prezinte rapoarte Comisiei Naționale a Pieței Financiare Monitorizarea rapoartelor anuale pentru anul 2016 ale societăţilor pe acţiuni care sunt obligate, în temeiul prevederilor legale, să  prezinte rapoarte Comisiei Naționale a Pieței Financiare Monitorizarea rapoartelor anuale pentru anul 2015 ale societăţilor pe acţiuni care sunt obligate, în temeiul prevederilor legale, să  prezinte rapoarte Comisiei Naționale a Pieței Financiare Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform legislației, pentru anul 2014 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2013 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2012 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2011 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2010  Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2009  Lista suplimentară a societăţilor pe acţiuni care au prezentat darea de seamă asupra valorilor mobiliare pentru anul 2008 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2008 Lista societăţilor pe acţiuni la care au fost suspendate operaţiunile bancare conform ordonanţei CNPF nr. 42/7-O din 04.09.2008 Lista suplimentară a societăţilor pe acţiuni care au prezentat darea de seamă asupra valorilor mobiliare pe anul 2007 Monitorizarea dărilor de seamă ale societăţilor pe acţiuni care cad sub prevederile art.2 alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni, prezentate conform art.54 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare pentru anul 2007  Analiza activităţii Societăţilor pe acţiuni pe anul 2006