COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Preşedintele C.N.P.F. a participat la Seminarul Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO).

  • 01.04.2008
  • 2063

În perioada 27-28 martie 2008, în Varşovia, Republica Polonia, a avut loc Seminarul regional european privind "Cooperarea şi schimbul de informaţii între organele de supraveghere  a pieţelor valorilor mobiliare din Europa de Est şi Sud-Est", avînd ca subiect principal de discuţie Memorandumul Multilateral de Înţelegere al IOSCO. La întrunire au participat autorităţi din ţările membre ale IOSCO şi din ţările care aspiră să devină membre ale acestei organizaţii. Republica Moldova a fost reprezentată la întrunire de către Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dl Mihail Cibotaru.

IOSCO este cea mai importantă organizaţie de cooperare internaţională în domeniul reglementării pieţelor de capital care întruneşte la moment 109 membri ordinari, 11 memri asociaţi şi 68 membri afiliaţi. Instituţia promovează cooperarea, asistenţa tehnică reciprocă, schimbul de informaţii şi dezvoltarea standardelor pentru perfecţionarea reglementării pieţelor valorilor mobiliare.

Aderarea la IOSCO presupune semnarea Memorandumului Multilateral de Înţelegere, care prevede proceduri de acordare a asistenţei şi schimbului de informaţii,  la care sunt parte practic toţi membrii IOSCO, deci semnatarii dispun de baza juridică privind relaţii de cooperare şi asistenţă reciprocă, astfel depăşind necesitatea semnării acordurilor de colaborare bilaterale. La moment semnatari ai Memorandumului Multilateral de Înţelegere al IOSCO sunt 47 de regulatori, alţii 15 membri au exprimat intenţia de a semna acest document important. De menţionat, că Memorandumul stabileşte cerinţe stricte privind schimbul de informaţii şi cooperare faţă de semnatari întru realizarea principiilor şi obiectivelor IOSCO.  
 
 CNPF a iniţiat procedura de aderare la IOSCO în 2007. În acest sens a fost efectuată evaluarea corespunderii cadrului legal din domeniul pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova cu principiile IOSCO. Ulterior CNPF, ca şi ceilalţi candidaţi, va trebui să completeze un chestionar, alcătuit din  circa 80 de întrebări ce se referă la situaţia pieţei de capital din ţară.

Acceptarea C.N.P.F. în calitate de membru al IOSCO ţine de competenţa Comitetului Preşedinţilor IOSCO, bazată pe recomandarea Comitetului său de evaluare, dacă acesta, în urma unei evaluări detaliate, va considera că Autoritatea de reglementare a pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova este compatibilă cu principiile IOSCO. Astfel, în cadrul vizitei întreprinse de Preşedintele C.N.P.F. la Varşovia s-au stabilit principalele  măsuri care urmează a fi întreprinse în contextul semnării Memorandumului şi aderării ulterioare a C.N.P.F. la IOSCO, fapt care va facilita procesul de armonizare a cadrului naţional de reglementare şi supraveghere a pieţei valorilor mobiliare cu cerinţele Uniunii Europene.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY