COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Consultări publice

Prima | ... | Consultări publice | Piața de capital

Piața de capital

  • 9067
Denumire Proiect Materiale aferente Statut Responsabil

Cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr. 7/1/2019 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Publicat: 05.04.2024

Proiect Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Victoria Munteanu

022 859-437

victoria.munteanu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gradualizarea sancțiunilor aplicate furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Publicat: 04.04.2024

 

Proiect

Anexă

 

Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital 

Ina Muntean

022 859-462

ina.muntean@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității furnizorilor de servicii de finanțare  articipativă

Publicat: 04.04.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă

Tab. de concordanță 2111

Tab. de concordanță 2116

Tab. de concordanță 2117

Avizare

 Departamentul piața de capital

Ina Muntean

022 859-462

ina.muntean@cnpf.md

Cu privire la modificarea pct. 38 din Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale  a Pieței Financiare nr. 33/1/2015

Publicat: 02.04.2024

Proiect

Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Iana Suhostavschi

022 859-456

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea portofoliilor individuale de împrumuturi de către furnizorii de servicii de finanțare participativă

Publicat: 22.03.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvăluirea informației, fișa cu informații esențiale privind investiția și metodologia de calcul a ratelor de nerambursare ale împrumuturilor oferite pe o platformă de finanțare participativă

Publicat: 22.03.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ținerea registrului acționarilor

Publicat: 19.03.2024

Proiect 

Anexă

Notă informativă Avizare 

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia

022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor și simularea capacității de a suporta pierderi pentru investitorii nesofisticați potențiali în proiecte de finanțare participativă

Publicat: 13.03.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligațiile de raportare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Publicat: 04.03.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă  Avizare

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului externalizarea funcțiilor operaționale ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Publicat: 04.03.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă Avizare 

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 56/11/2014 cu privire  la aprobarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital 

Publicat: 15.02.2024

Proiect Notă informativă Avizare

Departamentul piața de capital

Iana Suhostavschi

022 859 456

iana.suhostavschi@cnpf.md

 

Cu privire la modificarea Instrucțiunii  privind etapele, termenele,  modul şi procedurile de  înregistrare a valorilor  mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei  Naționale a Pieței  Financiare nr. 13/10/2018

Publicat: 02.02.2024

Proiect Notă informativă  Avizare

Departamentul piața de capital

Angela Toderița

022 859 473

angela.toderita@cnpf.md

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de funcționare ale administratorului fondului de pensii facultative

Publicat: 19.01.2024

Proiect

Anexă

Notă informativă  Avizare

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia

022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  achiziţionarea de către societate a acţiunilor proprii

Publicat: 19.01.2024

Proiect Notă informativă  Avizare

Departamentul piața de capital

Iana Suhostavschi

022 859 456

iana.suhostavschi@cnpf.md

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor

Publicat: 19.01.2024

Proiect Notă informativă  Avizare

Departamentul piața de capital

Angela Toderița

022 859 473

angela.toderita@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Publicat: 28.12.2023

Proiect

Notă informativă

 Tabel de concordanță

Tabel de sinteză

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 9/1  din  19.02.2024

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina

022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Codului de guvernanță corporativă, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 67/10/2015

Publicat: 24.11.2023

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Tabel de concordanță

Tabel de sinteză

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 12/2/2024

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia

022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de creditare responsabilă aplicate furnizorilor de servicii de finanțare participativă 

Publicat: 17.11.2023

Proiect Notă informatvă  Avizare 

 Departamentul juridic

Andrei Grușca

022 859-448

andrei.grusca@cnpf.md

Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind deținerile directe și indirecte, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 59/6/2016

Publicat: 28.07.2023

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Anunț

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 47/8 din 12.09.2023

Departamentul piața de capital

Ștefan Vornic

022 859-458 

stefan.vornic@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind auditul persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 54/6/2018

Publicat: 28.07.2023

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Anunț

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 47/9 din 12.09.2023

Departamentul piața de capital

Ștefan Vornic

022 859-458 

stefan.vornic@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 33/1/2015

Publicat: 29.06.2023

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Anunț

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 45/9 din 29.08.2023

Departamentul piața de capital

Iana Suhostavschi-Mocrac

022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind abuzul pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/15/2017

Publicat: 29.06.2023

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Anunț

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 42/5  din  08.08.2023

Departamentul piața de capital

Vladimir Rusnac 022 859-450

vladimir.rusnac@cnpf.md

Referitor la modificarea Hotărârii CNPF nr. 32/2/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor Proiect Hotărâre

Notă informativă

Anunț

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 39/7  din  18.07.2023

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 56/11/2014 Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/5 din 11.07.2023

Departamentul piața de capital

Aurelia Țurcan 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii societății de pensii și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative

Proiect Hotărâre

Anexă

Notă informativă

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 41/5  din  31.07.2023

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Referitor la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, aprobate prin Hotărârea CNPF nr.38/5/2015 Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 32/3 din 20.06.2023

Departamentul piața de capital

Muntean Ina 022 859-462

ina.muntean@cnpf.md

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital)

Proiect de lege

Notă informativă

Tabel de concordanță

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (avizare primară)

Adoptat (Legea nr. 101 din 28.04.2023)

Departamentul piața de capital

Aurelia Țurcan 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de distribuție a planurilor de pensii facultative

Proiect Hotărâre
Anexa

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 65/10 din 22.12.2022

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/8 din 11.07.2023

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana

022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 10/19/2015 cu privirie la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond

Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/7 din 11.07.2023

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana

022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea  Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului  privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/6 din 11.07.2023

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana

022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Proiect Hotărâre Notă informativă

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 23/10 din 10.05.2023

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana

022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind obligațiile de raportare și transparență în activitatea administratorului și a fondurilor de pensii facultative

Proiect Hotărâre

Notă informativă

Proiect regulament

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 3/11 din 24.01.2023

Departamentul piața de capital

Aurelia Țurcan 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de depozitare a activelor fondului de pensii facultative Proiect Hotărâre

Notă informativă

Proiect regulament

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.54/5 din 11.10.2022

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Referitor la aprobarea Regulamentului privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii facultative Proiect  Hotărâre

Notă informativă 

Proiect regulament

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 62/14 din 28.11.2022

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobate prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015 Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.34/1 din 19.07.2022

Departamentul piața de capital

Muntean Ina 022 859-462

ina.muntean@cnpf.md

Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrului deținătorilor de unități de fond ale fondului de pensii facultative Proiect Hotărâre

Notă informativă

Proiect regulament

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.57/10 din 01.11.2022

Departamentul piața de capital

Rusnac Vladimir 022 859-450

vladimir.rusnac@cnpf.md

Proiect le lege pentru modificarea unor acte normative Proiect de lege

Anunț de inițiere 

Nota informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Adoptat (Legea nr. 332 din 08.12.2022 pentru modificarea unor acte normative)

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.14/5/2016 Proiect Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/15 din 19.04.2022

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative

Proiect Hotărâre

Anexa

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.18/3 din 11.05.2022

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la  modificarea unor acte normative (operarea amendamentelor la Hotărârile CNPF nr. 1/11/2015 și nr. 10/19/2015) Proiect Hotărâre Notă informativă Avizare primară

Departamentul creditare nebancară

Andronic Raisa 022 859-511

raisa.andronic@cnpf.md

Cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Regulamentul nr.14/5/2016 privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, Instrucţiunea nr.13/10/2018 privind etapele, termenele, modul şi procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare și Regulamentul nr.7/1/2019 cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare) Proiect  Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.42/8 din 27.07.2021)

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotarârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018 Proiect  Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.36/6 din 23.06.2021)

Departamentul piața de capital

Țurcan Aurelia 022 859-474

aurelia.turcan@cnpf.md

Privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1/2019 Proiect Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.3/7 din 19.01.2021)

Departamentul piața de capital

Munteanu Alexandra 022 859-471

alexandra.munteanu@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind reorganizarea societății pe acțiuni

Proiect Hotărâre

Anexa

 

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.23/1 din 27.04.2021)

Departamentul piața de capital

Munteanu Alexandra 022 859-471

alexandra.munteanu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 

Proiect Hotărâre Notă informativă Avizare primară

Departamentul creditare nebancară

Andronic Raisa 022 859-511

raisa.andronic@cnpf.md

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind agențiile de rating de credit

Proiect Hotărâre

Proiectul Regulamentului privind agențiile de rating de credit

 

Notă Informativă

Tabel de concordanță

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.56/3 din 23.11.2020)

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana 022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Hotarârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.18/1/2018     Proiect Hotărâre Notă informativă  Aprobat (Hotărârea CNPF nr.52/1 din 03.11.2020)

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului  privind ofertele publice de cumpărare aprobat prin Hotărârea CNPF nr.33/1/2015 Proiect Hotărâre

Notă Informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Hotărârea CNPF nr.44/7 din 15.09.2020)

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana 022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.14/5/2016 Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat (Hotărârea CNPF nr.20/6 din 12.05.2020)

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital

Proiect lege (avizare primară)

Proiect lege (avizare repetată)

Notă informativă (avizare primară)

Notă informativă (avizare repetată)

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (avizare primară și repetată)

Adoptat (Legea nr. 321 din 24.11.2022 pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital)

Departamentul piața de capital

Șoimu Irina 022 859-453

irina.soimu@cnpf.md

LEGE pentru modificarea unor acte legislative (în contextul agențiilor de rating de credit) Proiect Lege

PDF

Tabel de concordanță

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat (Legea nr.97 din 11.06.2020)

Departamentul piața de capital

Suhostavschi-Mocrac Iana 022 859-456 

iana.suhostavschi@cnpf.md

LEGE privind fondurile de pensii facultative    Proiect LEGE

PDF

Notă informativă Tabel de concordanță     

Aprobat (Legea nr.198 din 20.11.2020)

Departamentul creditare nebancară

Andronic Raisa 022 859-511

raisa.andronic@cnpf.md

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 Privind societățile pe acțiuni

Proiect de LEGE

Notă informativă

Tabel de concordanță

Aprobat (Legea nr.18 din 20.02.2020) Departamentul piața de capital
LEGE privind organismele de plasament colectiv alternative Proiect LEGE    

Notă informativă

Aprobat (Legea nr.2 din 06.02.2020)

Departamentul creditare nebancară

Andronic Raisa 022 859-511

raisa.andronic@cnpf.md

 

 

 

 

 

 

                 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY