COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Piața asigurărilor din Republica Moldova a crescut anul trecut cu 32,6% și a atins un volum de peste 1,9 mlrd lei

  • 12.04.2022
  • 7063

Companiile de asigurări din Republica Moldova au cumulat în anul 2021 prime brute subscrise în sumă de 1 miliard 926,3 milioane de lei, volum în creștere cu 32,6% față de cel înregistrat în anul anterior. Avansul este unul fără precedent în istoria asigurărilor moldovenești, mai ales că a avut loc după un regres de 10,6% a primelor brute subscrise în anul 2020, ca urmare a pandemiei COVID-19.

Datele pentru anul 2021 atestă că sectorul rămâne orientat spre asigurările generale, care dețin o cotă de 94,8%, în timp ce asigurărilor de viață le revin 5,2% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise a însumat 1 825,7 mil. lei, în creștere cu 473,8 mil. lei. În același timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață au constituit aproximativ 100,5 mil. lei, fiind la același nivel al anului precedent.

Concomitent, asigurările auto domină în continuare piața de asigurări, acestora revenindu-le peste 70% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale. Cele mai mari volume de prime au revenit asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, care au cumulat 853,1 milioane lei (+33,5% față de 2020), dintre care RCA internă – 585,4 mil. lei (+26,9%) și “Carte Verde” – 267,7 mil. lei (+50,5%), urmate de asigurarea CASCO –  417,8 mil. lei (+23,2%).

În 2021, companiile au achitat despăgubiri și indemnizații de asigurare în sumă totală de 662,1 mil. lei, în creștere cu 11,0%  față de anul anterior.

Aproximativ 94,8% din despăgubiri au revenit asigurărilor generale (aproximativ 628 mil. lei), iar 5,2% - asigurărilor de viață (34,2 mil. lei). Cel mai mare volum de daune a fost achitat pentru următoarele tipuri de asigurări: asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA) - aproximativ 267,1 mil lei (+37,9%), asigurările CASCO – 227,5 mil. lei (+25,6%), Carte Verde – 58,8 mil. lei (-21,1%), asigurări de sănătate – 34,7 mil. lei (+30,8%) și asigurări agricole – 16,5 mil lei (-37,5%).

Datele sunt generalizate în baza informațiilor prezentate de cele 10 societăți de asigurări, care activau la situația din 31 decembrie 2021.

Comisia Națională a Pieței Financiare notează că deși volumul primelor brute subscrise s-a majorat semnificativ în anul 2021, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a înregistrat nivelul de 0,80%, atestând o creștere modestă cu 0,1 p.p. a acestui indicator comparativ cu 2020 (spre ex. în țările din regiune indicele respectiv variază între 1-1,5 la sută). Acest fapt denotă, că ritmul de creștere a PIB a fost superior celui de extindere a activităților de (re)asigurare, din motive legate de situația economică și financiară a cetățenilor din Republica Moldova, care pun accent pe alte produse și servicii de primă necesitate. 

Totodată, în contextul unor informații eronate apărute în spațiul public, autoritatea de supraveghere precizează că pe parcursul ultimilor cinci ani, piața de asigurări înregistrează o tendință durabilă de creștere a primelor brute subscrise. La fel, se atestă și un trend ascendent al despăgubirilor de asigurare achitate anual (2018 - +8%, 2019 - +20%), tendință menținută și în 2021 (+11%), condiționat de facilitarea procesului de aplicare a mecanismului de constatare amiabilă și scumpirii manoperei și pieselor de schimb auto. Se relevă că, companiile de asigurări raportează în ultimii trei ani rezultate negative aferente activității operaționale (de asigurări) de la 66,1 mil. lei (2019) la 25,1 mil. lei (2021). Astfel, dependența pieței locale de asigurări generale (în special auto) a adus pierderi companiilor de asigurări de-a lungul timpului (de altfel situație caracteristică și piețelor din regiune).

În contextul intrării în vigoare a Legii privind asigurarea subvenționată în agricultură nr. 183 din 11.09.2020, care prevede posibilitatea achitării primelor de asigurare în tranșe și majorarea primei subvenționate de stat de la 50 la 70 la sută, în 2021 au fost subscrise prime de asigurare a riscurilor de producție în agricultură în sumă de 67,5 mil. lei, în creștere de circa 4 ori comparativ cu 2020 (16,8 mil. lei). În același timp, au fost achitate despăgubiri în valoare de 16,5 mil. lei, cu 37,5% mai puțin față de anul 2020 (26,4 mil. lei).

Potrivit datelor raportate la situația din 31.12.2021 se înregistrează o rată operațională combinată netă per piață la principalele produsele de asigurare: RCA internă - 113,82%, în creștere comparativ cu anul 2020 (106,61%) și Carte Verde - 101,11% (2020 - 107,26%).

Cu referire la rata de solvabilitate raportată de companiile de asigurări, se atestă la categoria de asigurări generale valori peste nivelul normativ situat între 341,39% și 100,25%, existând și o companie cu rata de solvabilitate sub limita normativă, iar valorile coeficientului de lichiditate variază între 51,62 și 1,15.

Primele distribuite de intermediarii în asigurări au cumulat o valoare de 1 088,4 mil. lei, ce reprezintă aproximativ 56,5% din totalul primelor brute subscrise, valoare în creștere cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului 2020 (779,2 mil. lei). Comisioanele calculate din intermedierea contractelor de asigurare au atins nivelul de 350,5 mil. lei. Brokerilor de asigurare-reasigurare le-au revenit 79,5% din primele intermediate și 44,9% din totalul primelor subscrise, respectiv, agenților de asigurare - 20,5% din primele intermediate și 11,6% din totalul primelor subscrise.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY