COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Pe parcursul săptămînii curente Consiliul de administraţie al C.N.P.F. s-a întrunit în 2 şedinţe: pe 20 mai şi 22 mai.

  • 23.05.2008
  • 1786

1. În cadrul şedinţei extraordinare  din 20 mai 2008 a fost eliberată licenţă pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – de brokeraj şi consulting investiţional unei noi companii cu denumirea „Broker M-D”, eliberat aviz pentru înregistrarea modificărilor în documentele de constituire a C.A. „Dasc-Plus” S.R.L. şi s-a desemnat administratorul, redactor-şef al publicaţiei periodice specializate a C.N.P.F., ziarul „Capital-Market”Î.S..

Astfel, pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare a apărut încă un participant profesionist licenţiat – „Broker M-D” S.A., cu dreptul de a acorda servicii de brokeraj şi consulting investiţional. Conform datelor statistice, la finele anului 2007 în RM activau 9 companii care practică activitate de brokeraj ca activitate de bază. 
Avizul eliberat Companiei de asigurări „Dasc-Plus” S.R.L. va permite înregistrarea de stat a modificărilor în documentele de constituire a companiei privind majorarea capitalului social cu 2 mil. lei în scopul conformării mărimii acestuia cerinţelor legislaţiei (pînă la 4,01 mil. lei), schimbarea administratorului şi a denumirii acesteia. Potrivit cererii depuse compania intenţionează să-şi modifice denumirea în „Euroasig Grup” S.R.L. Aceste modificări vor intra în vigoare la data înregistrării lor de stat în documentele de constituire şi datele înscrise în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
În funcţia de administrator şi redactor-şef al Întreprinderii de stat ziarul „Capital Market” a fost desemnat dl Ghenadie Tudoreanu. Anterior el a deţinut funcţia de redactor-şef adjunct.

 
2. În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 22 mai 2008 s-a decis înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) a emisiei suplimentare de acţiuni ale „IPON” S.A., excluderea din RSVM a valorilor mobiliare emise anterior de 8 societăţi pe acţiuni ca rezultat al lichidării acestora, au fost aprobate 2 ordonanţe: cu privire la modificarea unei ordonanţe a C.N.P.F., emise anterior şi privind iniţierea controlului la Compania de asigurări „Asterra Grup” S.R.L. Totodată, au fost examinate rezultatele controalelor activităţii unei companii fiduciare şi a unei asociaţii de economii şi împrumut. În aceeaşi şedinţă au fost aprobate actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de 2 fonduri de investiţii aflate în proces de lichidare.

În baza hotărîrii aprobate în cadrul şedinţei în RSVM au fost efectuate modificări care se referă la înregistrarea emisiunii suplimentare de acţiuni realizate de Societatea pe acţiuni ”IPON” în valoare de 9735 lei în scopul conformării cerinţelor legislaţiei privind suplinirea capitalului social pînă la 20 mii lei. Decizia privind majorarea capitalului social a fot aprobată de 2 acţionari care deţin în comun 100% din capitalul social al societăţii, care s-au subscris la acţiunile emisiei suplimentare în mod proporţinal, păstrîndu-şi cotele de participare la acelaşi nivel. Totodată s-a decis excluderea din RSVM şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de următoarele societăţi pe acţiuni: „R.Tisa”, „Livada”, „Sumex-Prim”, „Floarea Sooarelui”, „Ghiozel Kuzu”, Î.M.”Moldagropol” , „Primăvara Impex”, „Ocean” ca rezultat al radierii societăţilor respective din Registrul de Stat.

Modificarea produsă în Ordonanţa C.N.P.F.nr.18/1-O din 06.05.2008 ţine de perioada controlului tematic al tranzacţiilor efectuate cu acţiunile emise de Societatea pe acţiuni „Macara”.
Conform altei ordonanţe, aprobate în cadrul şedinţei, s-a iniţiat controlul activităţii companiei de asigurări „Asterra Grup” S.R.L.

Fiind examinate rezultatele controlului tematic la Compania Fiduciară „A Feroviarilor” S.A., s-a constatat încălcarea prevederilor legislaţiei de către persoanele cu funcţii de răspundere, în particular s-a menţionat neasigurarea activităţii companiei la oficiul acesteia, neexecutarea procedurilor legale în vederea derulării procesului de lichidare a genului de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, iniţiat anterior, precum şi neprezentarea documentelor solicitate în cadrul controlului.
Conform deciziei aprobate companiei i-a fost prescris termen de 10 de zile pentru prezentarea actelor solicitate de grupul de control şi indicată respectarea necondiţionată a cerinţelor legislaţiei. Totodată s-a decis a sesiza organele de drept asupra faptelor constatate. Potrivit hotărîrii adoptate, în cazul în care compania nu va întreprinde măsuri pentru a se conforma cerinţelor legislaţiei, se va recurge la lichidarea forţată a ei.

Controlul tematic la Asociaţia de Economii şi Împrumut din s.Bocani, Făleşti  s-a efectuat în contextul protejării drepturilor legitime ale clienţilor participanţilor profesionişti ai pieţei financiare nebancare, la solicitarea unui grup de petiţionari-membri ai Asociaţiei nominalizate. Controlul respectiv, de asemenea, s-a soldat cu depistarea unor nereguli şi încălcări comise de administratorii Asociaţiei. În rezultat, s-a prescris termen de 15 zile pentru restituirea sumelor restante, iar administraţia Asociaţiei a fost avertizată asupra respectării necondiţionate a cerinţelor legislaţiei.
 
De asemenea, au fost  eliberat aviz pentru înregistrarea de stat a statutului Companiei de asigurări „ASITO”S.A. în redacţie nouă. A fost menţionat, că noua redacţie a Statutului companiei vine să conformeze clauzele acestuia cu modificările  şi completările operate în legislaţie.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate actele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii aflate în proces de lichidare: „Asito-Invest” şi „Exiton-Bon”. În context, s-a subliniat, că expunerea spre vînzare a activelor  tuturor fondurilor de investiţii supuse lichidării se va finaliza la 1 iulie 2008. Astfel, potenţialii cumpărători urmează să examineze pachetele de acţiuni şi cotele de participare în acest termen, iar responsabilii de expunere a acestora la licitaţii să asigure transparenţa procesului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY