COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

Participanţii profesionişti au fost instruiţi în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

  • 25.03.2008
  • 1474

Autorităţile şi participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare vor colabora în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

La 21 şi 24 martie curent, la Palatul Republicii, au avut loc seminarele tematice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, organizate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.), în cooperare cu Proiectul Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO).

La lucrările seminarului au participat experţii Consiliului Europei, reprezentanţii proiectului MOLICO, specialişti din cadrul C.N.P.F., CCCEC şi Procuraturii Anticorupţie, cu prezentări detaliate, abordînd subiecte ce ţin de aplicarea cadrului legislativ de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova, standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, rolul şi obligaţiile entităţilor raportoare în identificarea tranzacţiilor care prezintă un risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi indicatorii de suspiciune privind activităţi de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului din practica internaţională.

Seminarul din 21 martie a întrunit circa 70 de delegaţi, reprezentanţi ai participanţilor profesionişti în domeniul pieţei valorilor mobiliare, iar cel din 24 martie aproximativ 60 de specialişti ai companiilor de asigurări şi brokeri de asigurare. Participanţii au beneficiat de un set de materiale care conţine acte legislative şi normative în vigoare în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, diverse formulare de raportare, inclusiv în format electronic, care au menirea de a facilita implementarea şi respectarea prevederilor Legii  RM 190 – XVI  din 26.07.2007 „ Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” de către entităţile raportoare.
 
Vicepreşedintele C.N.P.F., dna Aurica Doina, a menţionat, că seminarele respective au drept scop apropierea organelor de reglementare şi supraveghere cu participanţii profesionişti, ceea ce va conduce la sporirea eforturilor şi cooperării în combaterea fenomenului de spălare a banilor, asigurarea progresului în implementarea prevederilor legislaţiei în domeniu, intensificarea cooperării şi promovarea schimbului de experienţă între organele abilitate cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale de domeniu.

Dl Oleksiy Freshchenco, şef al echipei Proiectului MOLICO, de asemenea a subliniat, că seminarele poartă un caracter instructiv, dar şi reprezintă un prilej bun pentru a stabili relaţii constructive între participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare şi autorităţile abilitate să supravegheze piaţa în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY