COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Despre

Prima | ... | Despre | Misiune

Misiune

  • 22032

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) este autoritatea publică autonomă, responsabilă fată de Parlament, care are drept misiune asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței pe piața de capital și în raport cu fondurile de pensii facultative și cu organismele de plasament colectiv, prevenirea riscurilor sistemice şi a manipulării pe piața de capital, precum și protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare, în limitele stabilite de legislație. CNPF dispune de independență organizațională, funcțională, operațională și financiară.

În vederea îndeplinirii misiunii, Comisia Națională a Pieței FInanciare are următoarele atribuții (de bază):

  • reglementează, autorizează și supraveghează participanții pieței de capital, organismele de plasament colectiv și fondurile de pensii facultative;
  • reglementează și supraveghează conduita tuturor participanților pieței financiare în vederea protejării drepturilor consumatorilor de servicii financiare, prin prisma:

- corectitudinii dezvoltării și aplicării regulamentelor interne privind prestarea serviciilor, a mecanismelor de soluționare a pretențiilor clienților, precum și a standardelor și politicilor de conduită față de beneficiarii de servicii financiare;

- respectării cerințelor de dezvăluire a informației, de transparență și de concurență loială prin publicitatea serviciilor financiare:

- examinării petițiilor parvenite;

- promovării politicilor de incluziune financiară și acțiunilor educative în domeniul pieței financiare și de capital.

Autoritatea CNPF se extinde asupra participanților la piața financiară nebancară, care cuprind:

  • Persoanele licențiate sau autorizate să desfășoare activități pe piața de capital
  • Emitenții de valori mobiliare;
  • Investitorii;
  • Fondurile de pensii facultative și administratorii acestora;
  • Organismele de plasament colectiv;
  • Subiecți ai raporturilor ce țin de reglementarea, supravegherea și controlul în domeniul protecției drepturilor consumatorilor (societate de asigurare sau de reasigurare,  intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, organizații de creditare nebancară ș.a.)
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY