COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Lichidarea fondurilor de investiții

Sunt eligibili să primească mijloacele bănești acționarii a 5 fonduri de investiții în proces de lichidare, cărora, urmare a finalizării procedurii de lichidare și  întocmirii bilanțului de repartiție, le-au fost repartizate mijloace bănești, și care întrunesc următoarele cerințe:

 • persoana nu a ridicat de la banca comercială împuternicită mijloacele bănești cuvenite, urmare a repartizării,
 • mijloacele bănești neridicate au fost transferate de către banca comercială împuternicită către CNPF;
 • persoana nu a ridicat anterior mijloacele bănești transferate.  

Fonduri de investiții nemutuale și pentru privatizare, urmare a lichidării acestora

Nr.d/o

Denumire societății pe acțiuni

Nr. persoane pasibile compensării

1

FINN „BSV-INVEST” SA

1 824

2

FINN „MCI FOND” SA

3 070

3

FINN „ZODIAC INVEST” SA

2 350

4

FINN „PAPIRUS INVEST SA”

6 337

5

FINN „Viitorul Tău” SA

211 216

 

Accesează lista și în format electronic

Citește și: Comunicat informativ privind efectuarea plății compensațiilor

Plata se efectuează persoanei îndreptățite să încaseze mijloacele financiare (acționar) sau altor persoane care dispun de acest drept în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor etc.) în baza cererii și a actului de identitate ce conține IDNP/IDNO, prin virament sau prin mandat poștal, potrivit modalității de plată comunicate de solicitant în cerere.

Pentru a ridica plățile, precum și pentru a obține informaţii suplimentare, solicitanții sînt rugați să se adreseze la CNPF, la sediul: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 77, telefon de contact: (022) 859-461; E-mail: office@cnpf.md.

Notă: Până la efectuarea plății, CNPF efectuează contrapunerea datelor indicate de către solicitant în cerere cu datele deținute de CNPF, iar în situația în care se atestă divergențe, se efectuează contrapunerea cu datele din registrele de publicitate. În cazul în care:

 1. se confirmă dreptul solicitantului de a încasa suma respectivă, în termen de cel mult o lună din data depunerii cererii, CNPF efectuează plata,
 2. nu se confirmă dreptul solicitantului de a încasa suma respectivă, în termen de 3 zile din data din data stabilirii acestui fapt, CNPF notifică argumentat despre acest fapt solicitantul.

CNPF efectuează plata revendicată, prin virament sau prin mandat poştal, potrivit modalităţii de plată comunicate de solicitant în cererea depusă pentru eliberarea mijloacelor bănești.

Pentru a solicita plata mijloacelor bănești cuvenite, e necesar de prezentat următoarele informații/documente:

 1. Cererea completată și semnată de solicitant. Modelul cererii poate fi accesat mai jos.
 2.  Actul de identitate a solicitantului;
 3. După caz, certificatul de moştenitor eliberat de notar şi, la necesitate, actele autentificate notarial, care confirmă raporturile de partaj, donaţie sau vânzare-cumpărare a cotei succesorale;
 4. După caz, procura pentru încasarea compensaţiei, în cazul reprezentantului persoanei îndreptățite de a solicita plata compensației;
 5. După caz, documentul ce confirmă numărul contului bancar, indicat în cererea de compensare;
 6. Alte documente deținute de persoană care atestă că acesta este persoana îndreptățită de a primi mijloacele bănești.

Descarcă cererea

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY